Икономически университет - Варна

доц. д-р Илко Илиев

доц. д-р Илко Илиев

С-9, Спортен к-с

0882164715

ilkoiliev@ue-varna.bg

Консултации

Понеделник, кабинет с-9: 09:30-11:30

Четвъртък, кабинет с 9: 09:30-11:30

Дати за неположени изпити

19 ное 2020, кабинет с-9: 11:15-13:00

26 ное 2020, кабинет с-9: 11:15-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Физическо възпитание Курс 1, Публична администрация (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, Недвижими имоти и инвестиции (Дистанционно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Дистанционно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, Мениджмънт (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 СК-1 У Физическо възпитание 28
15:15 17:00 СК-2 У Физическо възпитание 2
Сряда
14:15 16:00 СК-4 У Физическо възпитание 9
Четвъртък
13:30 15:00 СК-5 У Физическо възпитание 39
Петък
09:15 11:00 СК-1 У Физическо възпитание 26
11:15 13:00 СК-1 У Физическо възпитание 3, 4
Вид Година Публикация
Статия 2020
Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища : IV научна конференция с международно участие..., 21 ноември 2019, София : Изд. комплекс - УНСС, 2020, 210 - 216. ISBN 978-619-232-280-9.
Статия 2020
Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища : IV научна конференция с международно участие..., 21 ноември 2019, София : Изд. комплекс - УНСС, 2020, 203 - 209.
Доклад 2017
Съвременни тендинции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища, София: Унив. изд. УНСС, 2017, 41-48.
Статия 2017
Activities in Phisical Education and Sport, Skopie: UDC 796 , 7, 2017, 1, 30-31.
Статия 2017
Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища: ІІІ научна конференция с международно участие, София: УНСС, 2017.
Статия 2017
Спорт и наука: Научно-методично списание, София: БПС ООД, 2017, 2.
Статия 2017
Спорт и наука , София: БПС ООД, 2017, 2, 64 - 69.
Доклад 2016
Годишник на ШУ Еп. К. Преславски, Шумен: ШУ Еп. К. Преславски, XX D, 2016, 413-417.
Доклад 2016
Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", Шумен: ШУ Еп. К. Преславски, XX D , 2016, 413-417.
Монография 2015
София: Авангард, 2015, 182.
Преглед на всички публикации