Икономически университет – Варна

Седма международна конференция "Укрепване на устойчивостта чрез устойчива икономика и бизнес - към SDGs"

Факултетът по икономика и бизнес към Университета в Марибор, Словения, кани изследователи да представят своите доклади на Седмата международна конференция „Укрепване на устойчивостта чрез устойчива икономика и бизнес – към SDGs“.

Конференцията ще се проведе на 16 май 2023 г. в Марибор, Словения. Всички приети доклади ще бъдат събрани в сборник, който ще бъде  публикуван онлайн от University of Maribor Press. Сборниците от конференцията ще бъдат представени за оценка на допустимостта в Индекса за цитиране на сборници от конференции на WOS.

Изпращане на резюмета: 31 януари 2023 г.

Изпращане на пълния доклад: 28 февруари 2023 г.

Известие за приемане: 5 април 2023 г.

Дата на регистрация: 15 април 2023 г.

Повече информация за международната седмица и конференцията можете да намерите на: https://www.iwac-feb.eu/

Темата на конференцията е насочена към нарастващото значение и важност на прилагането на устойчивост в икономиките и бизнеса за постигане на Целите на хилядолетието за развитие. Тези събития стимулират трансформацията на бизнес моделите, ускоряват усилията за намаляване на вредните социално-икономически тенденции и повишават глобалната конкурентоспособност на икономиките и бизнеса чрез прилагане на концепцията за устойчивост.

19 яну 2023Подобни