Икономически университет – Варна

Промени в организацията на учебния процес и разписанието на занятията

Във връзка с решението на Министерския съвет на Република България за удължаване срока на извънредната епидемична обстановка и издадени на 31.08.2020 г. заповеди на министъра на здравеопазването предстоят промени в организацията на учебния процес в ИУ – Варна за зимен семестър на учебната 2020/21 година и в разписанието на учебните занятия за студентите от ОКС „бакалавър“. Допълнителна информация ще публикуваме в сайта на университета на 04.09.2020 г.

Новата академична 2020/21 година ще се открие тържествено на 14.09. от 10.00 ч. в двора на академичната сграда. На 14 и 15.09. за първокурсниците ще бъдат организирани традиционните информационни дни, чиято програма ще намерите тук:

01 сеп 2020Подобни