Икономически университет – Варна

Присъствен информационен ден и откриване на учебната година за студентите в дистанционна форма на обучение

Дистанционната форма на обучение (ДФО) в Икономически университет – Варна е базирана на платформата eLearn. За достъп до платформата е необходимо да използвате следните данни:

· Потребителско име: Вашият факултетен номер

· Парола: персонална парола, генерирана чрез университетската информационна система WebStudent.

Първият семестър от обучението започва с информационен ден (18.09.2023 г.) и тържествено откриване на учебната година.  В рамките на този ден се провежда встъпителен курс за запознаване на новоприетите студенти с технологията за осъществяване на интерактивна комуникация чрез платформата за електронно и дистанционно обучение в ИУ – Варна, както и с организацията на достъпа до електронни учебни материали и ресурси. График по административни групи за присъствения информационен ден можете да намерите на следния адрес.

Лекциите и упражненията се провеждат неприсъствено под формата на електронно базирани учебни занятия чрез използване на софтуер за видеоконферентна връзка. Разписанието на електронно базираните занятия  за зимен семестър на учебната 2023/2024 г. можете да намерите на следния адрес, като то е организирано по административни групи. Номера на групата си можете да видите след вход в системата WebStudent. Занятията по дисциплините за студентите в дистанционна форма на обучение ще се провеждат САМО онлайн. Указаните в разписанието зали се отнасят САМО ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ, откъдето ще провеждат своите лекции или семинарни занятия. Присъствен ще бъде единствено първият информационен ден.

Достъп до изучаваните от Вас дисциплини през зимен семестър на учебната 2023/2024 г. ще получите автоматично преди започване на електронно базирания период. Дисциплините могат да бъдат достъпени от опцията „Моите курсове“, разположени в лявата част на платформата.

Информация за спецификите на дистанционната форма на обучение можете да намерите в подготвеното от екипа на Центъра за електронно и дистанционно обучение (ЦЕДО) Ръководство за дистанционни студенти в ИУ – Варна.

При възникнали въпроси или проблеми, свързани с платформата, не се колебайте да се свържете с екипа на ЦЕДО. Координати за връзка може да намерите на следния адрес.

В деня на откриването на учебната година студентите ще получат студентските си книжки. 

При невъзможност да присъстват могат да получат книжката си от инспектора на своята катедра.

15 сеп 2023Подобни