Икономически университет – Варна

Пресинформация - Първи ноември

В навечерието на 1 ноември - Денят на народните будители и българските учени - в Икономически университет – Варна тържествено бяха връчени дипломите на около 900 висшисти, успешно извървели пътя от кандидатстудентския изпит до празничния ден.

Така - напълно в духа на празника - Университетът запоредна година доказа, че успешно изпълнява мисията си на стожер на традициитеи на качественото българско образование.

На този ден бакалавърските си свидетелства получиха висшистите от три факултета - Финансово-счетоводен, Стопански и факултет "Управление".

Дипломираните във Финансово-счетоводния факултет са 427, като 302 са с дипломи от специалност "Счетоводство и контролґ, а 125 - отспециалност "Финанси".

Празника на факултета уважиха: доц. д-р Борислав Борисов - зам. кмет по бюджет и финанси, г-н Иво Генов - директор на териториална дирекция на НАП Варна, г-н Красимир Симов - общински съветник, собственик и управител на "СИМ 50 - ЕООД", г-жа Мая Димитрова - директор на Финансов център Варна на Общинска банка, г-н Симеон Симов - бизнес лидер на група"Актив".

Гости на факултет "Управление" бяха: г-жа Бистра Георгиева - спедиторска фирма бар "Уйл", г-н Светослав Станиславов - управителна одиторска фирма "Родис", г-н Огнян Спасов - индустриално-стопанска асоциация, г-н Иван Табаков - Варненска търговско-индустриална камара и др.

Дипломираните висшисти от Стопанския факултет са 477, а отличници от тях са 21.

На празника на факултета присъстваха: г-н Коста Базитов - зам.-кмет на Община Варна, г-н Пламен Андреев - изпълнителен директорна "Планекс Холдинг", г-н Ивайло Иванов - мениджър на МОЛ - Варна, г-н Константин Дараданов - зам.-председател на Варненска търговско-индустриална камара.

Информационен център

03 ное 2008Подобни