Икономически университет – Варна

Покана за участие в Международна научна конференция в Бърно

Технологичен университет в Бърно, Чехия организира провеждането на 18-та международна научна конференция по икономика и социални науки на тема "Перспективи за развитие на бизнеса и предприемачеството: Дигитална трансформация за иновации на  бизнес модела", която ще се проведе на 16 - 17 септември 2021 г.

Целта на тазгодишната конференция е да предостави експертна платформа за споделяне на идеи и обсъждане на мнения между учените и практиците в сферата на новите тенденции и перспективи за развитие на бизнеса и предприемачеството, повлияни от дигиталната ера, особено от гледна точка на цифровата трансформация за Иновация на бизнес модела.

Подробна информация за конференцията може да бъде намерена на следния сайт: https://conference.fbm.vutbr.cz/ic/index.php/ic

Онлайн регистрация за участие може да се направи тук

10 май 2021Подобни