Икономически университет – Варна

Покана за участие в Международна конференция в Баку, Азербайджан

Бакинският бизнес университет, Баку, Азербайджан организира провеждането на международна научно-практическа конференция на тема „Глобални икономически предизвикателства: основни социо - икономически направления за развитие в пост-конфликтни територии”, която ще се проведе на 6 май 2021 г. в Бакинския бизнес университет.

Краен срок за представяне на материалите за участие в конференцията: 20 април 2021 г.

Подробна информация за конференцията може да бъде намерена ТУК

 

 

22 мар 2021Подобни