Икономически университет – Варна

Покана за участие в INUAS COIL Days

INUAS e мрежа между FH Campus Wien, Hochschule Munchen и Zuricher Hochschule fur Angewandte Wissenschaften (ZHAW).

Събитието ще се проведе на 6 и 7 юни 2024 г. в град Виена, Австрия. В него ще се включат преподаватели от университeтите, включени в CrossEUniverse Consortium.

Поканата за участие е насочена към преподаватели, осъществяващи научна дейност в следните области:

  • Икономика и управление
  • Туризъм
  • Информатика и компютърни науки

Срок за заявяване на участие 1 седмица от датата на публикуване на новината.

Възможност за участие на преподавател от Икономически университет – Варна в INUAS COIL Days, организирани от Hochschule Munchen. Участникът ще бъде финансиран със средства по програма Еразъм+.


Hochschule München is organising with FH Campus Wien and a swiss partner university a COIL/Virtual Exchange training course, the INUAS COIL Days on June 6 and 7 2024 in Vienna.

INUAS is a network between FH Campus Wien, Hochschule München and Züricher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Professors from the three universities, from CrossEUniverse Consortium partners and some other partner universities are invited.

Participation is limited to permanent lecturers and teaching staff from the INUAS universities and selected partner universities.

We are looking for a participant from the following areas (to be able to match participants for specific COIL projects):

  • International Business Management
  • Tourism Management: IT, marketing, Digital Marketing, Project management, applied case studies
  • Social Economy
  • Informatics and Computer Sciences: Embedded Systems, hardware-related software development, theoretical computer science, cryptography, graph theory, compiler construction, program verification, algorithms and data-structures, Advanced Embedded Software Project, Computational Thinking, Software Engineering, Software Development)

29 фев 2024Подобни