Икономически университет – Варна

Покана за участие с материали в Международна конференция на страните, граничещи с Черно море, Турция

Университет Гиресун, Турция ще организира 6-и Международна конференция на страните, граничещи с Черно море от 28 до 30 април 2021 г.

В конференцията се приемат работи по всички дисциплини.

Конференцията ще се провежда онлайн през платформата Zoom.

Публикуването в сборника е безплатно.

Участието в конференцията и презентациите са безплатни.

Сертификатът е безплатен.

Моля, изпратете резюмето си на ibscongress@gmail.com  до 20 април 2021 г.

За повече информация, моля, посетете уебсайта https://ru.blackseacountries.org/

12 апр 2021Подобни