Икономически университет – Варна

Отдалечен достъп до електронните ресурси на ИУ-Варна

Напомняме Ви, че част от абонираните научни бази можете да ползвате дистанционно от вкъщи. Това са:

  • EBSCO Business Source Ultimate

* трябва да имате институционален e-mail ( …….@ue-varna.bg) и предварително да сте се регистрирали и влизали в базата от територията на университета.


  • Science Direct 

* трябва да имате институционален e-mail ( …….@ue-varna.bg) и предварително да сте се регистрирали и влизали в базата от територията на университета.


  • Web of Science 

* трябва да имате институционален e-mail ( …….@ue-varna.bg) и предварително да сте се регистрирали и влизали в базата от територията на университета.


  • Scopus 

* трябва да имате институционален e-mail ( …….@ue-varna.bg) и предварително да сте се регистрирали и влизали в базата от територията на университета.


  • ELibrary 

* не е нужна предварителна регистрация.


  • International Monetary Fund 

* не е нужна предварителна регистрация.


  • Ciela Norma 

* нужна ви е парола за достъп, която можете да получите на имейл - info.library@ue-varna.bg

26 мар 2020Подобни