Икономически университет – Варна

Официална среща с представители от университета Ян Визиковски, Полковице

На 09.08.2021 г. в Икономически университет – Варна се състояха срещи с представители от университета Ян Визиковски: prof. Leszek Cybulski (ректор), prof. Paweł Greń (зам.-ректор по научна дейност) и prof. Zdzisław Pólkowski (представител на ректора по международно сътрудничество).

От страна на Икономически университет – Варна в срещите участваха: доц. д-р Радан Мирянов (зам.-ректор по интернационализация), проф. д-р Юлиан Василев (ръководител катедра "Информатика"), доц. д-р Иван Куюмджиев (директор на ЦИПНИКТ) и гл. ас. д-р Радка Начева.

Дискутираха се резултати от успешно реализиран съвместен проект (проект DIMBI) и предстоящи съвместни публикации в Springer.

09 авг 2021Подобни