Икономически университет – Варна

Обновена платформа за електронно обучение eLearn

От 21.08.2020 г. в Икономически университет – Варна започна да функционира обновената платформа за електронно обучение eLearn (https://e-learn.ue-varna.bg).

Новата версия е базирана на последното издание на Moodle и разполага с нов потребителски интерфейс и разширени функционални възможности. В нея са обединени дисциплините от редовна, задочна и дистанционна форма, така че да се предложи централизирано решение. Входът за студенти е чрез данните им от университетската информационна система WebStudent, а този за преподаватели – чрез техните университетски Google профили. Към 24.08.2020 г. в системата съществуват 1309 курсове, 10756 потребители и 40278 дейности и ресурси. От новата учебна година всички курсове се създават автоматично и преподавателите имат възможност да публикуват в тях различни електронни учебни материали по водените дисциплини и да използват разнообразни електронни дейности, вкл. в редовна форма на обучение, реализирайки т.нар. система на смесено обучение (blended learning).

Обновяването на платформата е резултат от съвместната работа между Центъра за електронно и дистанционно обучение и Центъра за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии и е реализирано в изпълнение на стратегията на ИУ – Варна за дигитализация и иновативност в учебния процес.

26 авг 2020Подобни