Икономически университет – Варна

Новозаписаните студенти сами покриват здравните си осигуровки през лятото

Новозаписаните студенти, които ще бъдат 1 курс през есента, следва сами да внесат здравните си осигуровки към НАП за летните месеци. Тъй като в междинния период от завършване на средното до започване на висшето си образование или работа на трудов договор, не попадат в нито една от двете категории (ученици и студенти), които се осигуряват за сметка на държавния бюджет.

Какво трябва да направите?
Подавате в НАП Декларация образец 7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски

Кога?
Декларацията трябва да подадете до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване.

Къде?
В офис на НАП, по пощата с обратна разписка или по електронен път чрез ПИК, който ще получите безплатно от офис на Агенцията.

Какъв е размерът на вноските?
Сумата за здравни осигуровки през 2022 г. е 28,40 лв. на месец

Кога се прави вноската?
До 25-то число на следващия месец

Важно

  • Повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права и спрян достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса.
  • За просрочените вноски се начислява законова лихва.

Повече информация ТУК.

От септември месец, можете да поддържате актуално състояние на здравноосигурителния си статус в студентската информационна система WebStudent.

15 юли 2022Подобни