Икономически университет – Варна

Национална научна конференция, посветена на 85-ата годишнина от създаването на катедра "Обща икономическа теория"

Национална научна конференция „Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия“, посветена на 85-ата годишнина от създаването на катедра „Обща икономическа теория“ (ОИТ), се проведе на 21.10.2022 г. в ИУ – Варна и чрез видеоконферентна връзка. Юбилейното събитие събра редица изтъкнати учени от цялата страна, както и хора от практиката.
Началото беше поставено с тържествено събрание. Ректорът на ИУ – Варна проф. д-р Евгени Станимиров поздрави катедра ОИТ за забележителнтата годишнина и отбеляза актуалността на темата на конференцията. Встъпителните му думи, акцентиращи върху някои съвременни проблеми на взаимодействието между икономическа теория и реална икономика, поставиха началото на последващата дискусия. Той подари почетен плакет, засвидетелствайки значимостта на събитието и сериозния принос на катедрата за развитието на икономическата наука в България и преподаването й до наши дни.
Доц. д-р Ивайло Беев – ръководител на катедра „Икономикс“ в УНСС, поднесе специалните поздравления на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и връчи от негово име почетен плакет на катедрата.

Поздравителни адреси бяха получени от: проф. д-р Ирена Зарева-Зафирова – директор на Институт за икономически изследвания в БАН, проф. д-р Милен Балтов – ректор на Бургаски свободен университет, проф. д-р проф. д-р Станимир Кабаиванов – декан на Факултета по икономически и социални науки към ПУ „Паисий Хилендарски“, доц. д-р Димитър Златинов – ръководител катедра „Икономика“ към СУ „Св. Климент Охридски“, доц. д-р Людмил Несторов – ръководител катедра „Обща теория на икономиката“ към СА „Д. А. Ценов“, доц. д-р Христина Благойчева – декан на Финансово-счетоводен факултет към ИУ – Варна, проф. д-р Стоян Маринов – декан на факултет „Управление“ към ИУ – Варна, проф. д-р Владимир Сълов – декан на факултет „Информатика“ към ИУ – Варна, доц. д-р Денка Златева – декан на Стопански факултет към ИУ –Варна, проф. д-р Стефан Вачков – ръководител на катедра „Финанси“ към ИУ – Варна, доц. д-р Слави Генов – ръководител на катедра „Счетоводна отчетност“ към ИУ – Варна, доц. д-р Георги Маринов – ръководител на катедра „Международни икономически отношения“ към ИУ – Варна, доц. д-р Тодор Райчев – ръководител на катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“ към ИУ – Варна, доц. д-р Йордан Иванов – ръководител на катедра „Индустриален бизнес и логистика“ към ИУ – Варна, проф. д-р Росен Николаев – ръководител на катедра „Статистика и приложна математика“ към ИУ – Варна, проф. д-р Юлиан Василев – ръководител на катедра „Информатика“ към ИУ-Варна, доц. д-р Владимир Жечев – ръководител на катедра „Маркетинг“ към ИУ – Варна, доц. д-р Добрин Добрев – ръководител на катедра „Управление и администрация“ към ИУ – Варна, доц. д-р Виолета Димитрова – ръководител на катедра „Икономика и управление на търговията и услугите“ към ИУ – Варна, доц. д-р Мария Станимирова – ръководител на катедра „Аграрна икономика“ към ИУ – Варна, доц. д-р Георгина Луканова – ръководител на катедра „Икономика и организация на туризма“ към ИУ-Варна, доц. д-р Андрияна Андреева – ръководител на катедра „Правни науки“ към ИУ – Варна, доц. д-р Събка Пашова – ръководител на катедра „Стокознание“ към ИУ – Варна.
Ръководителят на катедра ОИТ доц. д-р Христо Мавров връчи юбилейни отличия за техния принос на заемалите този пост в предходни периоди – проф. д-р ик.н. Здравко Ковачев, проф. д-р Владимир Владимиров и проф. д-р Зоя Младенова.
Богатата история на катедрата беше припомнена от доц. д-р Калоян Колев. Създадена през 1937 г., тя е единствената по това време по тази научна дисциплина във висшето икономическо образование в България. С годините катедра ОИТ развива внушителен научен и преподавателски потенциал, реализирането на който води до изграждането сериозен опит, утвърдени практики и солидни традиции, които вървят ръка за ръка със съвременното и новаторското. Академичният й състав е награждаван със значими отличия, както в страната, така и в чужбина.
Много сериозен е приносът и за развитието на институцията, в която катедрата функционира. Трима нейни представители са били ректори на ИУ – Варна, трима – заместник-ректори, петима – декани, двама – заместник-декани. Членове на катедра ОИТ инициират създаването на Изследователски център по глобализация и ПЧИ в рамките на университета и до настоящия момент продължават да развиват неговата дейност. В края на 2015 г. ИУ – Варна обедини всичките си научни центрове в нова структурна единица, създавайки Научноизследователски институт, като за негов директор Академичният съвет избра проф. д-р Зоя Младенова.
Конференцията продължи с пленарните доклади на проф. д-р ик.н. Васил Тодоров (Институт за икономически изследвания при БАН), д-р Митко Василев (главен управител на Германо-българска индустриално-търговска камара) и доц. д-р Христо Мавров, които предизвикаха голям интерес и оживена дискусия.
В отделни секции бяха изнесени 49 доклада. Освен от ИУ – Варна имаше представители на редица научни институции като УНСС, Институт за икономически изследвания – БАН, Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Американски университет в България, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, ВСУ „Черноризец храбър“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Технически университет – Варна, Тракийски университет – Стара Загора, Нов български университет, ВА „Георги Стойков Раковски”, Бургаски свободен университет, Висше училище по застраховане и финанси.
Участниците засвидетелстваха високата си оценка и удовлетвореност от провеждането на конференцията.

23 окт 2022Подобни