Икономически университет – Варна

Национална научна конференция, посветена на 85-ата годишнина от създаването на катедра "Обща икономическа теория"

Kатедра "Обща икономическа теория"
организира

Национална научна конференция

Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия

21 октомври 2022, 10:00 ч., Зала 1

Конференцията е посветена на 85-ата годишнина от създаването на катедра "Обща икономическа теория"

Тематични направения:
  1. Методологични проблеми на взаимодействието между икономика, икономическа теория и политика (релевантност на икономическата теория).
  2. Съвременни проблеми на икономиката - дигитализация и устойчивост.
  3. Нови развития в икономическата теория (Микроикономика, Макроикономика, Международна икономика, алтернативни школи)
  4. Икономически и социални ефекти от Covid-19 пандемията.
  5. Дигитализацията в преподаването по Икономикс – проблеми и възможности.
Важни дати
  • до 25.09.2022 Изпращане на заявка за участие с резюме
  • до 28.09.2022 Потвърждение за приемане на заявката
  • до 14.10.2022 Изпращане на доклада
  • до 17.10.2022 Заплащане на такса за участие
  • на 21.10.2022 Провеждане на конференцията

Подробна информация за събитието, както и за възможностите за участие, се съдържа на Сайтa на юбилейната научна конференция на катедра ОИТ

26 май 2022Подобни