Икономически университет – Варна

Международна научно-практическа конференция на тема "Фундаменталната подготовка във висшето образование"

Международна научно-практическа конференция на тема „Фундаменталната подготовка във висшето образование“ се проведе на 21.10.2022 г. в Икономически университет – Варна. Организатор на форума беше катедра „Статистика и приложна математика“. Участие взеха както представители на академичната общност, така и преподаватели в основното и средното образование. Онлайн в конференцията се включиха и участници от чужбина.

По време на форума бяха обсъдени различни проблеми, свързани с фундаменталната подготовка във висшите училища. От една страна беше дискутирана връзката между основно, средно и висше образование и необходимостта от задълбочени базови знания за успешно справяне със специалните дисциплини от страна на студентите. От друга страна бяха представени различни съвременни и иновативни възгледи относно методите за обучение по някои фундаментални дисциплини в различните области на висшето образование.

24 окт 2022Подобни