Икономически университет – Варна

Ментори по програма "Международна работа в екип" с партниращ университет в Полша

Университетът по икономика и бизнес във Вроцлав, Полша, набира ментори, които да работят съвместно с техни преподаватели, подпомагайки научноизследователски екипи в изготвянето на научен труд.

Целта на програмата „Международна работа в екип“ е да се развие интернационалната научноизследователска дейност, а от менторите се очаква да подпомагат екипите в съставянето и извършването на проучвания, изготвянето на научния труд и подготовката му за публикация и кандидатстването за международни грантове за научноизследователска дейност.

От потенциалните ментори се изисква да имат предишен опит в съставянето на научни разработки и международната научноизследователска дейност, както и да имат публикувани собствени научни трудове. В замяна програмата предлага възможности за съвместно авторство на изготвения труд и финансово възнаграждение за менторската дейност.

Желаещите да кандидатстват трябва да попълнят следната форма до 30 май 2022 г.: https://forms.office.com/r/ACw9kFC8yd

Там ще откриете и информация за контакт при възникнали въпроси.

26 май 2022Подобни