Икономически университет – Варна

Лятна руско-българска онлайн школа 2021

Тамбовският държавен технически университет с участието на Икономически университет – Варна, организира лятна школа на тема "Закон и икономика в партньорство между българските и руските университети", която се провежда от 8 до 22 април 2021 г. изцяло в онлайн среда.

В школата с лекции участват както преподаватели на Тамбовския държавен технически университет, така и преподаватели от ИУ – Варна – доц. д-р Вилиян Кръстев, и гл. ас. д-р Диана Димитрова.

Школата се провежда изцяло в онлайн среда, с работни езици руски и английски. На участниците ще бъдат издадени сертификати.

Студенти могат да се регистрират за участие в школата на следния електронен адрес: summerschool.tstu@mail.ru

Програма на занятията в школата може да се изтегли от ТУК

12 апр 2021



Подобни