Икономически университет – Варна

Конкурс "Студент на годината" в ИУ – Варна

Националното представителство на студентските съвети в Република България организира уникален по рода си конкурс"Студент на годината".

Основната идея е всяка година да бъдат отличавани най-добрите студенти и докторанти в българските висши училища и това да се превърне в традиция.

Националният приз "Студент на годината", ще се проведе под патронажа на Министъра на образованието, младежта и науката. Националният приз "Студент на годината" си поставя задача да популяризира постиженията на българските студенти пред цялото българско общество.

Желаещите да кандидатстват трябва до 06.12.2010г. да подадат в Студентски съвет каб.123В попълнен формуляр за участие (взима се  от Студентски съвет каб.123В.)
или от следния адрес: http://www.student2010.npss.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=60

Наградите ще бъдат връчени в три сфери:

І. СФЕРА
Награди за научни постижения по области на образование и професионални направления:

  • Хуманитарни науки - Философия
  • Социални, стопански и правни науки - Социология; Психология; Право; Администрация и управление; Икономика; Туризъм
  • Природни науки, математика и информатика - Математика; Информатика и компютърни науки
  • Здравеопазване и спорт - Спорт
  • Изкуства - Изобразително изкуство; Музикално и танцово изкуство

ІІ. СФЕРА
Най - добър чуждестранен студент в България.

III. СФЕРА
Студент, допринесъл за развитието на Националното представителство на студентските съвети

16 ное 2010Подобни