Икономически университет – Варна

Класиране за общежитие

Извършено е класиране за общежитие. Резултатите можете да проверите в студентската информационна система WebStudent.
Публикуван е Списък на резервите за общежитие, които ще участват във второ класиране.

Моля, всички класирани студенти да потвърдят настаняването си, чрез превод на депозит в размер на 150 лв. (студентите с увреждани и несемейните студенти без двама родители 30% от депозита) по сметката на "Общежития и столове" и да изпратят вносната бележка на следния e-mail: deposit@ue-varna.bg не по-късно от 16.08.2022 г.

Банкова сметка: ДСК ЕАД
IBAN: BG04STSA93003144110100
BIC: STSABGSF
Титуляр: Общежития и столове при ИУ – Варна
Основание: Депозит /име на студента, факултетен №/

Непотвърдилите студенти, отпадат от класирането за настаняване и местата се считат за свободни.

Сканирано копие на вносните бележки се изпраща на следния e-mail: deposit@ue-varna.bg

Въпроси относно класирането може да задавате на следните e-mail адреси: ios@ue-varna.bg

27 юли 2022Подобни