Икономически университет – Варна

Катедра "Финанси" тържествено отбеляза 100 години преподаване на финансова наука в ИУ – Варна

На 14 октомври 2022 г. катедра "Финанси" тържествено отбеляза забележителен юбилей - 100 години от преподаването на финансова наука в Икономически университет – Варна. По време на честването бе представена премиера на документален филм за вековната история на финансовата наука в първото икономическо висше училище в България.

Важен акцент в програмата беше връчването от Ректора на ИУ – Варна проф. д-р Евгени Станимиров на академичната награда „Проф. Станчо Чолаков“ за високи постижения във финансовата наука. Неин носител за 2022 г. е проф. д.ик.н. Николай Неновски - член на УС на БНБ, преподавател в УНСС и Université de Picardie Jules Verne-Amiens. Неговата лекция на тема „Long-term perspectives of the Balkan monetary systems“ предизвика голям интерес сред присъстващите.

Гости на събитието бяха редица от най-видните представители на научната финансова мисъл у нас, ръководители и топ-мениджъри на търговски банки, финтех и софтуерни компании, неправителствени организации и др. Сред тях могат да се отличат имената на Илия Лингорски (член на УС на БНБ); Андреа Тониети (изпълнителен директор и член на УС на УниКредит Булбанк);  Боян Стефов (изпълнителен директор и член на УС на Банка ДСК); Димитър Шумаров (изпълнителен директор, главен финансов директор и член на УС на Пощенска банка); доц. д-р Маню Моравенов (изпълнителен директор, член на СД на Българска фондова борса и преподавател във ВУЗФ); Николай Василев (управляващ партньор на „Експат Капитал“, бивш вицепремиер и министър); проф. д.ик.н. Гарабед Минасян (ИИИ на БАН, пръв носител на Академичната награда „Проф. Станчо Чолаков“);  проф. д-р Ганчо Ганчев (ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград); д-р Яна Пальова (консултант в Международния валутен фонд); доц. д-р Григорий Вазов (Президент и ректор Емеритус на ВУЗФ); Нилс-Виго Хойетер (директор на отдела за корпоративна история на Swiss Re); проф. Лоредана Юреш-Ронго и проф. Одил Лакомски-Лагер (Université de Picardie Jules Verne-Amiens); Саркис Саркизов (собственик и управител на CSoft Ltd); Антон Андонов (изпълнителен директор на ЕRA България); Максим Кочнев (изпълнителен директор на myPOS Technologies AD) и много други.

В проведената дискусия на тема „Кризисни рефлексии върху финансовия сектор“ бяха засегнати най-важните въпроси за управлението на публичните финанси в Република България, развитието на банковия сектор и капиталовия пазар у нас, присъединяването на страната към еврозоната и др.

Честването на юбилея се осъществи с любезното съдействие на ръководството на университета, CSoft Ltd, myPOS Technologies AD, ERA България и ТО на НТС - Варна.

Репортаж от честването можете да видите в YouTube профила на Икономически университет – Варна, а още снимки – в страницата на катедра „Финанси“ във Facebook.

16 окт 2022Подобни