Икономически университет – Варна

Декларации за здравно осигуряване на студенти за учебната 2020/2021 г.

Всички студенти редовно обучение от II, III, IV курс, магистри - VІ курс и чуждестранни студенти, имащи право на здравни осигуровки до 26 години, е необходимо да подадат Декларации за здравно осигуряване за учебната 2020/2021 година.

  1. Декларациите се получават чрез груповите отговорници от каб. 231.
  2. След попълване, декларациите се събират от груповите отговорници, които носят списък на всички студенти за всяка група. Декларации и списъци се представят в каб. 231 при счетоводител Здравно осигуряване за внасяне в персонален регистър по график, но не по-късно от 12.10.2020 г.

Студентите, които не подадат декларации остават без здравни осигуровки!


ГРАФИК ПО СПЕЦИАЛНОСТИ
за подаване на здравни декларации в каб. 231 за учебната 2020/2021 г.

Специалност

Дата за подаване на здравни декларации
Финанси 15 и 16 септември 2020 г.
СФ, СО, СО с АЕ 15, 16 и 17 септември 2020 г.
Застраховане и осигуряване 18 септември 2020 г.
Индустриален бизнес и предприемачество /ИБП/ 15 и 16 септември 2020 г.
Логистика 24 септември 2020 г.
ИиТ 15, 16 и 17 септември 2020 г.
СБП 17 септември 2020 г.
Аграрен бизнес 21 септември 2020 г.
СМД 21 и 23 септември 2020 г.
НИИ 16 септември 2020 г.
Бизнес икономика 25 септември 2020 г.
Маркетинг 16 и 17 септември 2020 г.
Туризъм 15, 16 и 17 септември 2020 г.
МИО 18, 21 и 23 септември 2020 г.
Мениджмънт 24, 25 и 28 септември 2020 г.
Информатика / ИКН 18, 21 и 23 септември 2020 г.
БИС 15 и 17 септември 2020 г.
МБ 16, 18 и 21 септември 2020 г.
Международен туризъм 15, 16 и 23 септември 2020 г.
Дигитални медии и ПР 23 септември 2020 г.
ПА, СА 18 септември 2020 г.
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт 17 септември 2020 г.
Мобилни и уеб технологии 24 и 25 септември 2020 г.
Магистри VI курс 19 октомври 2020 г.

10 сеп 2020Подобни