Икономически университет – Варна

ИУ – Варна е асоцииран партньор в EIT Culture & Creativity - най-новата паневропейска Общност за знание и иновации в рамките на Европейският институт за иновации и технологии (EIT)

На 23 юни 2022 г. Европейският институт за иновации и технологии (EIT) обяви печелившия консорциум, който ще изгради най – новата девета Общност за знание и иновации (ОЗИ) EIT Culture & Creativity в структурата на EIT.

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) укрепва капацитета на Европа за иновации от 2008 г. С мрежа от 3 000 партньора и над 60 иновационни центъра, обхващащи целия континент, EIT е най-голямата иновационна екосистема по рода си. Институтът подкрепя динамични паневропейски партньорства, общности на знания и иновации на EIT (ОЗИ), съставени от водещи компании, изследователски лаборатории и университети, всеки от които е посветен на решаването на неотложно глобално предизвикателство, от изменението на климата до здравето, до възобновяемата енергия.

Общностите за знание и иновации (ОЗИ) работят в областите на ключови обществени предизвикателства и обхващат цялата иновационна верига: проектират уникални образователни курсове, които съчетават технически и предприемачески умения, подпомагат иновационни изследователски проекти, действат като акселератор и дават възможност на европейските иноватори и предприемачи да се свързват и да си сътрудничат.

Новото паневропейско партньорство EIT Culture & Creativity е общност, предназначена да укрепи и трансформира европейските културни и творчески сектори и индустрии (CCSI) чрез свързване на творци и организации с най-голямата европейска мрежа за иновации European Institute of Innovation and Technology (EIT). 

За да се справи с тези предизвикателства, през октомври 2021 EIT стартира процедура за набиране на проектни предложения, като покани кандидатите да представят своята визия за това как EIT Culture & Creativity ще трансформира европейските CCSI. Екипът победител, ICE - Innovation by Creative Economy, се състои от 50 партньора от 20 държави, с водещ координатор Fraunhofer-Gesellschaft. В стартовата фаза на формиране на новата Общност за знание и иновации Икономически университет - Варна участва в ролята на асоцииран партньор.

EIT Culture & Creativity е съставена от ключови участници в областта на науката, образованието, културата и бизнеса и се очаква да раздели приблизително 300 милиона евро от финансирането на EIT в рамките на програма Horizon Europe (специализирано финансиране за две нови общности за знания и иновации на EIT, които ще бъдат стартирани през периода на финансиране от ЕС 2021-2027 г.) с възможност за привличане на повече средства от частния и публичния сектор.

За да улесни създаването на EIT Culture & Creativity, EIT ще предостави на печелившото партньорство стартова безвъзмездна помощ в размер до 6 милиона евро, за да гарантира, че то ще започне да функционира напълно възможно най-скоро.

Друга от деветте Общности за знание и иновации - EIT Urban mobility финансира два от текущите проекти, в които Икономически университет – Варна участва като партньор:

28 юни 2022Подобни