Икономически университет – Варна

Информационен ден за програма "Еразъм+"

На 27.02.2024 г. (вторник) отдел “Международно сътрудничество” ще проведе информационен ден за възможностите, които предоставя програма "Еразъм+".

На събитието студентите и докторантите на ИУ – Варна ще имат възможност да получат подробна информация за мобилностите с цел практика и обучение по програма “Еразъм+”. На срещата ще бъде разяснено как се кандидатства, какви са изискванията към кандидатите, информация за партньорски университети и др. Предвидено е време за дискусионен панел, когато участниците могат да отправят допълнителни въпроси.

Желаещите да получат повече информация по програма "Еразъм+", ще могат да го направят на 27.02.2024 г. в зала 320 от 11:00 часа, в ИУ – Варна.

Има възможност за дистанционно участие.

Системата за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение за академичната 2024/2025 г. ще бъде отворена от 8:00 ч. на 27.02.2024 г. до 16:00 ч. на 18.03.2024 г.

Обявяване на резултатите от класирането до 29.03.2024 г. в меню "Международна дейност" >> "Новини и събития" или меню "Всички новини" >> филтър "Международно сътрудничество"

23 фев 2024Подобни