Икономически университет – Варна

Информация за завършващите бакалаври и магистри

Уважаеми колеги,

Студентите, които ще се явяват на държавен изпит или защита на дипломна работа, задължително трябва да са върнали заетите от библиотеката книги най-късно до 9 юни 2020 година.

Студенти, които имат задължения към библиотеката няма да бъдат допуснати до държавна изпитна сесия.

Работното време на Библиотеката е всеки делничен ден от 08:00 до 16:30 часа.

28 май 2020Подобни