Икономически университет – Варна

Икономически университет – Варна е домакин на Националната студентска олимпиада по математика‘2021

Икономически университет – Варна е домакин на Националната студентска олимпиада по математика‘2021 (НСОМ). Тя е най-мащабното математическо състезание за студенти в България. Провежда се със съдействие на Министерство на образованието и науката и спонсорството на Фондация "Еврика".

През 2021 г. за домакин на олимпиадата е определен Икономически университет – Варна с организатор катедра "Статистика и приложна математика". Почетен председател на Организационния комитет е ректорът на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров.

Събитието ще се проведе в периода 14 – 16 май 2021 г. и в него са поканени да участват студенти от всички университети в България, както и висши училища от чужбина. НСОМ‘2021 е едно от събитията, посветени на празника на ИУ – Варна.

Икономически университет – Варна ще участва с отбор от шестима студенти, които ще се състезават в групата на икономическите висши училища.

29 апр 2021Подобни