Икономически университет - Варна

График за държавни изпити през лятна (редовна) сесия – м. юни 2020 г.

График за държавни изпити през лятна (редовна) сесия  – м. юни 2020 г.
Специалност Дата за явяване на
Държавен изпит или защита на дипломна работа
Счетоводство и одит (бакалаври) - писмен изпит

25.06. и 26.06.

Счетоводство и одит, Счетоводство и финанси, Счетоводство и контрол – устен изпит 25.06 - 30.06.
Финанси, Публични финанси, Банков мениджмънт, Корпоративни финанси, Финанси и иновации, Застраховане и осигуряване 26.06.
Индустриален бизнес, Корпоративен бизнес и управление 25.06. и 29.06.
Логистика, Логистичен мениджмънт 26.06. и 29.06.
Икономика на търговията, Икономика и търговия, Търговски бизнес, Глобален търговски бизнес 26.06. и 29.06.
Икономика на строителството, Строителен бизнес и предприемачество, Строително предприемачество, Икономика на недвижимата собственост, Недвижими имоти и инвестиции 25.06.
Бизнес икономика 30.06.
Управление на проекти 29.06.
Аграрен бизнес, Екоикономика и Бизнес консултиране 29.06.
Стокознание, Качество и експертиза на стоките 29.06. и 30.06.
Мениджмънт, Бизнес администрация, Публична администрация, Мениджмънт на човешките ресурси, Мениджмънт на организациите, Публичен мениджмънт и административна власт 25.06., 26.06. и 29.06.
Маркетинг 25.06.
Реклама и медийни комуникации, Управление на продажбите и мърчандайзинг, Корпоративен маркетинг, Маркетинг и бранд мениджмънт, Комуникации и бизнес развитие 25.06. и 26.06.
Международен бизнес (англ. език), Международен бизнес и мениджмънт (англ.език) 29.06.
Информатика, Бизнес информационни системи, Приложна информатика, Мобилни и уеб технологии, Информационен мениджмънт в бизнеса, ИТ иновации в бизнеса 30.06.
Статистика и иконометрия 29.06.
Туризъм, Международен туристически бизнес, Международен туризъм 29.06. и 30.06.
Международни икономически отношения, Международен бизнес, Конкурентно и бизнес разузнаване 30.06.
 

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа ще се приемат от Сектор "Студенти" и  Център за Магистърско обучение на 10, 11 и 12 юни 2020 г.

Редът за явяване по зали ще бъде обявен от съответните катедри в меню Дипломиране 2 (два) дни преди посочените в графика дати

22 май 2020Подобни