Икономически университет – Варна

EURINT международна конференция

Центърът за европейски изследвания към Юридическия факултет на университета Александру Йоан Куза в Яш, Румъния организира международната конференция EURINT „Предизвикателства и бъдещи перспективи за устойчива Европа“.

С организирането на тази конференция се цели да се създаде благоприятна рамка за диалог и анализ по проблемите, пред които е изправен Европейският съюз, както и други актуални теми. Събитието е насочено към всички, които се интересуват от широкия спектър от аспекти, които Европейският съюз включва.

Конференцията ще се проведе на: 19-20 май 2023 г.

Крайният срок за онлайн регистрация и изпращане на разширени резюмета е 5 април 2023 г.

Представените документи ще бъдат публикувани или в CES Working Papers, EJES (индексирани в международни бази данни), или в книгата „Разширяване на знанията за по-устойчив Европейски съюз: текущи предизвикателства и политики за отговор“.

Повече информация за конференцията можете да намерите на уебсайта: https://eurint.uaic.ro/index.htm

21 мар 2023Подобни