Икономически университет – Варна

"Еразъм+" конкурс за студентска мобилност за летен семестър на академичната 2023/2024 година

ИУ – Варна обявява конкурс за студентска мобилност с цел обучение по програма "Еразъм+" за летен семестър на академичната 2023/2024 г.  

Знаете ли как да инвестирате в по-добър старт на професионалната си кариера?

Искате ли да подобрите езиковите си умения?

Любопитни ли сте, какво е да си студент в университет извън България?

Изберете своята дестинация сред мрежата от партньори на ИУ – Варна и се обучавайте там през следващата учебна година. За целия период на мобилността ще получавате месечна субсидия в размер на 540/600/ евро, а след като се върнете в ИУ – Варна, всички успешно положени изпити ще бъдат признати.

Студентите на ИУ – Варна и Колежа по туризъм ще имат възможност да кандидатстват през WebStudent платформата от 08:00 ч. на 25.09.2023 г. до 16:00 ч. на 06.10.2023 г.

 
Финансиране по държави
Група Държава Месечен грант (евро/месец)

Група 1
Страни, участващи в програмата, с висок стандарт на живот

Дания, Финландия, Исландия, Ирландия Люксембург, Швеция, Лихтенщайн, Норвегия, Партньорски държави от регион 14 

600

Група 2
Страни, участващи в програмата, със среден стандарт на живот

Австрия, Белгия, Германия, Франция, Италия, Гърция, Испания, Кипър, Нидерландия, Малта, Португалия, Партньорски държави от регион 5

600

Група 3
Страни, участващи в програмата, с нисък стандарт на живот

България, Хърватия, Чешка република, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Република Северна Македония, Турция, Сърбия

540

Кандидатстването се осъществява по електронен път на сайта на ИУ-Варна, в секцията на отдел „Международно сътрудничество“ като изискването за кандидатстване е да ни представите: сертификат за владеене на език или оценка от ДЗИ по език или предишна оценка от изпит от кандидатстване по програма "Еразъм+". За тези, които нямат сертификат за владеене на език или оценка от ДЗИ по език, ще могат да заявят участието в изпит по английски език, който ще се проведе на 09.10.2023 г. в 13:13, зала 122, заявката за изпит става в системата за електронно кандидатстване. 

* Първокурсниците на ИУ – Варна и Колежа по туризъм нямат правото да кандидатстват за мобилност на този конкурс.

Тази година екипът на “Международно сътрудничество” организира среща на 25.09.2023 г. от 15:15 ч., зала 511, в която всички желаещи студенти ще могат да получат повече информация как се кандидатства през платформата. Студентите ще могат да се запознаят и с партньорската мрежа на ИУ – Варна и да видят рекламните материали на чуждестранните партньорски университети през целия период на кандидатстване в стая 123в., както и на щанда на Студентска улица.

График на кампанията:

25.09.2023 г. от 15:15 ч. - Представяне на програмата Еразъм+
От 08:00 ч. на 25.09.2023г.  – до 16:30 ч. на 06.10.2023  - Кандидатстване през WebStudent 
09.10.2023 г. от 13:30 ч. -  Изпит по английски език, зала 122
16.10.2023 г. Обявяване на резултатите
23.10.2023 г. - Инфо ден за класираните студенти

Повече информация ще може да получите на:
Email: int_relations@ue-varna.bg
Телефон: 0882164662
Стая 123в

19 сеп 2023Подобни