Икономически университет – Варна

Двама студенти в ИУ – Варна получиха Годишни поименни награди на Община Варна за високи резултати в учебната дейност

Двама студенти в ИУ – Варна получиха Годишни поименни награди на Община Варна за постигнати високи резултати в учебната дейност. Номинациите се правят от студентските съвети на висшите училища за техни колеги, спечелили отличия в различни национални и международни форуми, а след това се гласуват от Общинския съвет.

Кметът на Община Варна Иван Портних връчи традиционните Годишни поименни награди за студенти на 21.12.2021 г. на тържество в Юнашкия салон.

В област „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Право“ наградата заслужи Дамяна Янева – 3 курс, специалност „Счетоводство и одит“.

Жак Семизов – 2 курс, специалност „Счетоводство и одит“, получи отличието в област „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Икономика“.

Годишни поименни награди на Община Варна получиха също: Мартина Москова – МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“, област „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“; Светослав Стоянов – МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“, област „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Социални дейности“; Христина Хинева – СУ „Черноризец Храбър“, област „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Администрация и управление“; Христо Тодоров – МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“, област „Технически науки“, професионално направление „Биотехнологии“; Илия-Пресиян Георгиев – МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“, област „Здравеопазване и спорт“, професионално направление „Медицина“; Мелани Пиргова – МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“, област „Здравеопазване и спорт“, професионално направление „Обществено здраве; Веселина Добрева – МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“, област „Здравеопазване и спорт“, професионално направление „Здравни грижи“; Рафаел Кънев – ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“, област „Здравеопазване и спорт“, професионално направление „Спорт“; Филотея Димитрова – ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“, област „Здравеопазване и спорт“, професионално направление „Спорт“; Димо Савов, ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“, област „Сигурност и отбрана“, професионално направление „Национална сигурност“; Ева Георгиева – ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“, област „Сигурност и отбрана“, професионално направление „Военно дело“.

Паралелно с тези награди Териториалната организация на Научно-техническите съюзи – Варна, отличи призьорите в традиционния конкурс за най-добра дипломна работа – 2021 г. Бяха представени 23 дипломни работи в трите тематични направления: икономически, технически и хуманитарни науки.

В направление „Икономически науки“ трите призови места са за студенти в Икономически университет – Варна. На първо място е Гергана Касабова с дипломна работа на тема: „Проектиране на дигитално меню за заведение за хранене“. На второ място се класира Боян Георгиев с „Тенденции в онлайн търговията в условията на Covid-19“ и на трето – Йоанна Георгиева с дипломна работа на тема: „Мобилно приложение за споделено пътуване“.

22 дек 2021Подобни