Икономически университет - Варна

Декларации за здравно осигуряване на студенти за учебната 2019/2020 г.

Всички студенти редовно обучение от II, III, IV курс, магистри - VІ курс и чуждестранни студенти, имащи право на здравни осигуровки до 26 години е необходимо да подадат Декларации за здравно осигуряване за учебната 2019/2020 година.

  1. Декларациите се получават от груповите отговорници от инспекторите учебна дейност на съответните специалности, или от каб. 231.
  2. След попълване, декларациите се събират от груповите отговорници, които носят списък на всички студенти за всяка група с три имена и ЕГН. Декларации и списъци се представят в каб. 231 при счетоводител Здравно осигуряване за внасяне в персонален регистър по график.

Студентите, които не подадат декларации остават без здравни осигуровки!


ГРАФИК ПО СПЕЦИАЛНОСТИ
за подаване на здравни декларации в каб. 231 за учебната 2019/2020 г.

Специалност

Дата за подаване на здравни декларации
Финанси 4, 11 и 18 октомври
СФ, СО, Застраховане и осигуряване 7, 11 и 18 октомври
Индустриален бизнес и предприемачество /ИБП/, Предпр. и инв. мениджмънт 9 и 17 октомври
Логистика 10, 16 и 25 октомври
ИиТ 11, 17 и 23 октомври
СБП 18 и 23 октомври
Аграрен бизнес, СМД 15 и 21 октомври
НИИ 9, 18 и 24 октомври
Бизнес икономика 9, 17 и 24 октомври
Маркетинг 7, 10 и 18 октомври
Туризъм, МИО 9, 11 и 25 октомври
Мениджмънт 10, 17 и 23 октомври
Информатика / ИКН 10, 17 и 24 октомври
БИС 10, 18 и 23 октомври
МБ 11 и 18 октомври
Международен туризъм, Дигитални медии и ПР 8 и 18 октомври
ПА, СА 11 и 25 октомври
Мобилни и уеб технологии 22 октомври
Магистри VI курс 18 и 25 октомври

18 сеп 2019Подобни