Икономически университет – Варна

Безплатен достъп до някои от бази данните на EBSCO - за студенти, преподаватели и изследователи

EBSCO предоставя безплатен достъп до някои от своите бази данни:

EBSCO Open Dissertations вече включват съдържанието на американските докторски дисертации. Това е безплатна база данни със записи за повече от 1,4 милиона електронни трудове от повече от 320 университета по света.

GreenFILE е безплатна база данни за изследвания, обхващаща всички аспекти на човешкото въздействие върху околната среда. Колекцията включва научни изследвания, правителствени и обществени документи, а съдържанието обхваща глобалното затопляне, зеленото строителство, замърсяването, устойчивото земеделие, възобновяемата енергия, рециклирането и др.

Library, Information Science and Technology Abstracts (LISTA) е безплатна база данни за изследвания в областта на библиотечните и информационни науки. LISTA предоставя връзки и резюмета към стотици ключови списания, книги, доклади за изследвания. Намерението на EBSCO е да осигурява непрекъснат достъп до този ресурс.

European Views of the Americas: 1493 to 1750 е безплатен архив от индексирани публикации, свързани с Америка и писани в Европа преди 1750 г. Той включва хиляди ценни записи от първични източници, обхващащи историята на европейските проучвания, както и изображения на индианските народи.

Безплатната база данни за учители (TRC) предоставя достъп до пълните текстове и резюмета за повече от 230 рецензирани списания.

09 авг 2021Подобни