Икономически университет – Варна

Абонамент за периодични издания - 2022 г.

Уважаеми преподаватели,
Предстои провеждането на процедура за абонамент на периодични издания (ПИ) за библиотеката за 2022 година. Във връзка с това, очакваме предложения от катедрите за отпадане от абонамента на ПИ, които вече не представляват интерес, както и за включване на нови заглавия. Списъкът с получаваните през 2021 година в библиотеката ПИ може да разгледате тук.

Аргументираните и съгласувани в катедрите предложения изпращайте на e-mail: periodika@ue-varna.bg най-късно до 30 септември 2021 г.

15 сеп 2021



Подобни