Икономически университет – Варна

75 години специалност и катедра „Стокознание“ в Икономически университет – Варна

XIV научна конференция с международно участие на тема "Стокознание – традиции и перспективи", посветена на 75-годишнината от създаването на специалност и катедра "Стокознание", се проведе на 20 октомври 2023 г. Събитието беше организирано в  партньорство със Сдружение „Клуб 9000“.

Сред гостите на форума бяха: зам.-областният управител на Варна Огнян Рачев, Мирослав Йотов – главен директор на ГД „Надзор на пазара“ към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, представители на Българската агенция по безопасност на храните, Агенция „Митници“, РЗИ, бизнес партньори на катедрата, колеги от други факултети и катедри, бивши и настоящи студенти от специалност „Стокознание и митническа дейност“.

Събитието беше открито от доц. д-р Антоанета Стоянова – ръководител на катедра „Стокознание“. От името на академичното ръководство приветствие към участниците поднесе доц. д-р Божидар Чапаров – зам.-ректор по финанси на ИУ – Варна. На преподавателите, които вече са приключили трудовия си път, но са допринесли за утвърждаването и развитието на катедра „Стокознание“, бяха връчени благодарствени плакети.

В отделните секции бяха представени доклади, посветени на интересни и актуални проблеми: водещи ISO стандарти за устойчиви системи за управление, безопасност на храните от животински произход (и в частност – месото и месните продукти) като източници на паразитози, иновативни и устойчиви практики, внедрени в производство на протеинови концентрати от жълт грах, устойчиво потребление на храни и намаляване на генерирането на хранителни отпадъци, предизвикателства пред хранителния сектор, свързани с намаляване на емисиите парниковите газове, молекулярната гастрономия и влиянието ѝ върху качеството на кулинарната продукция и др.

В рамките на научния форум се проведе и панелна дискусия, инициирана от Сдружение „Клуб 9000“ на тема „Качество за бъдещето: Устойчиво производство и потребление“. В дискусията участваха представители на академичните среди, на институциите, свързани с контрол на качеството и сертификация, на бизнес средите, на НПО с екологичен профил или в областта на устойчивото развитие. Бяха дискутирани идеи и проблеми, свързани с устойчивото производство и потребление от позициите на потребителите и на бизнеса.

Конференцията се превърна във форум за интересни и ползотворни дискусии, свързани с устойчивите политики за развитие на икономическите, екологичните и социалните аспекти при производството и потреблението на стоки и услуги.

23 окт 2023Подобни