Икономически университет – Варна

5-та Международна онлайн конференция по бизнес администрация и икономика в Анкара, Турция

Международнa онлайн конференция по бизнес администрация и икономика, ще се проведе на 20 май, 2021г. в Анкара, Турция.

Конференцията се организира от Институт за икономическо развитие и социални изследвания (IKSAD), Турция, и е водещ форум за представяне на нови постижения и резултати от изследвания в теорията и практиката на образованието.

Срок за предаване на тезисите - 12 май 2021 г.

Участието, публикациите и сертификатите са безплатни.

Подробна информация за конференцията може да бъде намерена на сайта: https://www.kaoruishikawa.org

10 май 2021Подобни