Икономически университет – Варна

35 000 младежи ще пътуват безплатно из Европа

Отворено е кандидатстването в рамките на кампанията DiscoverEU на Европейската комисия, която предоставя възможност на 35 000 младежи да получат безплатна железопътна карта, за да опознаят Европа.

Срокът за кандидатстване е до 29 март 2023 г. в 12:00 часа. Поканата е отворена за кандидати от държави на Европейския съюз и от трети страни, асоциирани към програма „Еразъм+“, като Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Северна Македония, Сърбия и Турция.

  1. Първото изискване е младежите да са родени между 1 юли 2004 г. и 30 юни 2005 г. Кандидатстването се извършва през Европейския младежки портал.
  2. Второто изискване към кандидатите е да отговорят на викторина от пет въпроса и на един решаващ въпрос.

Одобрените, ще имат възможност да пътуват в Европа до 30 дни в периода 15 юни 2023 г. и 30 септември 2024 г.

Линк за кандидатстване: https://youth.europa.eu/discovereu_bg
Повече информация на български език: https://youth.europa.eu/go-abroad/travelling/what-you-need-know-your-discovereu-travel-you-pack_bg
Повече информация на английски език: https://youth.europa.eu/go-abroad/travelling/my-summer-adventure-inter-railing-around-europe_bg

17 мар 2023Подобни