Икономически университет – Варна

ас. Светлин Минев

ас. Светлин Минев

ас. Светлин Минев

404

0882164873

svetlin.minev@ue-varna.bg

Консултации на място

Вторник, кабинет 404: 15:00-16:00

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/ofa-hmhd-dvw, 15:00-16:00

Управление на инвестициите
Икономика на предприятието
Основи на бизнеса
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) Основи на бизнеса 2 25 1-56 19.06.2024 15:00 - 16:00
Дата Час Зала Бележки
27.06.2024 13:00 - 14:00 1-56
28.06.2024 13:00 - 14:00 1-56
Дата Час Зала Бележки