Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Моника Михайлова

гл. ас. д-р Моника Михайлова

гл. ас. д-р Моника Михайлова

404

0882164541

mihaylova@ue-varna.bg

https://meet.google.com/dhb-nmto-bjo

Консултации

Вторник, кабинет https://meet.google.com/dhb-nmto-bjo: 13:15-15:15

Петък, кабинет https://meet.google.com/dhb-nmto-bjo: 14:00-16:00

Дати за неположени изпити

29 окт 2021, кабинет https://meet.google.com/dhb-nmto-bjo: 14:15-16:15

05 ное 2021, кабинет https://meet.google.com/dhb-nmto-bjo: 14:15-16:15

Дисциплина Курс и Специалност
Операционен мениджмънт Курс 3, ИБП (Редовно обучение)
Потребителско поведение Курс 3, ИБП (Редовно обучение)
Интегрирани маркетингови комуникации Курс 3, ИБП (Дистанционно обучение)
Конкурентно разузнаване и конкурентоспособност Курс 5, КБР-СНУ (Редовно обучение)
Управление на дистрибуцията Курс 3, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Продуктов мениджмънт Курс 3, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2022-02-10 (Четвъртък)
13:30 15:00 Е-Н103 У Интегрирани маркетингови комуникации 55
2022-02-11 (Петък)
09:15 11:00 Е-Н210 У Интегрирани маркетингови комуникации 55
2022-02-12 (Събота)
13:30 15:00 Е–Н208 У Интегрирани маркетингови комуникации 55
Вид Година Публикация
Доклад 2021
Industrial Growth Conference 2020, 2-4 Oct. 2020, Nessebar, Bulgaria, Sofia : Publ. Complex - UNWE , 2021, 343-347.
Статия 2020
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2020, 1, 16 - 32.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 294 - 303.
Статия 2013
Управление и устойчиво развитие, София : Лесотехнически университет, Год. XV, 42, 2013, 5, 25 - 32.
Статия 2013
Известия Сп. Икон. унив., Варна : Наука и икономика, 2013, 1, 99 - 111.
Учебно помагало 2012
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 213 с.
Учебно помагало 2012
Варна : Наука и икономика, 2012, 213.
Доклад 2012
Мениджмънт на иновациите - предприятия, банки, университети : Девета международна научно-приложна конференция, 28 - 29. 06. 2012, Варна : Сборник научни трудове, Варна : Колор Принт, 2012, 124 - 129.
Преглед на всички публикации