Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Моника Михайлова

гл. ас. д-р Моника Михайлова

гл. ас. д-р Моника Михайлова

404

0882164541

mihaylova@ue-varna.bg

https://meet.google.com/dhb-nmto-bjo

Консултации на място

Вторник, кабинет 404: 10:00-11:00

Четвъртък, кабинет https://meet.google.com/dhb-nmto-bjo: 09:15-10:15

Дати за неположени изпити

17 окт 2023, кабинет 404: 13:00-15:00

24 окт 2023, кабинет 404: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, ИБП (Редовно обучение)
Операционен мениджмънт Курс 3, ИБП (Редовно обучение)
Операционен мениджмънт * Курс 3, ИБП (Дистанционно обучение)
Търговски взаимоотношения Курс 4, ИБП (Редовно обучение)
Търговски взаимоотношения * Курс 4, ИБП (Дистанционно обучение)
Управление на дистрибуцията Курс 3, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Маркетингови изследвания в логистиката Курс 3, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
08:15 10:00 312 У Маркетингови изследвания в логистиката 15
11:15 13:00 H-209 У Търговски взаимоотношения 16
Сряда
09:15 11:00 2-228 У Управление на дистрибуцията 12
11:15 13:00 2-228 У Управление на дистрибуцията 11
13:30 15:00 2-318 Л Маркетингови изследвания в логистиката 15
Четвъртък
11:15 13:00 2-318 У Операционен мениджмънт 14
Петък
09:15 11:00 2-318 Л Спецсеминар 1 16
09:15 11:00 2-318 У Спецсеминар 2 16
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Логистика Маркетингови изследвания в логистиката 3 15 1-56 15.01.2024 12:00 - 13:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 год. от създаването на специалност „Логистика“ в ИУ - Варна, 28 октомври., Варна : Наука и икономика, 2022, 113-120., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Доклад 2022
Ремаркетинг на реалността : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022 = Remarketing the Reality : Conference Proceedings : International Scientific Conference devoted to the 25th Anniversary of the Estabilishment of the Marketing Department at University of Economics - Varna, Bulgaria, June 17 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 167-176., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4, ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 264., ISBN(печатно) 978-954-21-1116-0
Статия 2021
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 3, 248-264.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септ. 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 58-65 [66-73].., ISBN(печатно) 978-954-21-1092-7
Доклад 2021
Industrial Growth Conference 2020, 2-4 Oct. 2020, Nessebar, Bulgaria, Sofia : Publ. Complex - UNWE , 2021, 343-347.
Статия 2021
Izvestiya J. of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 65, 2021, 4, 365-379.
Статия 2020
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2020, 1, 16 - 32.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 56) ., ISBN(печатно) 978-954-21-0992-1
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 294 - 303.
Преглед на всички публикации