Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Моника Михайлова

гл. ас. д-р Моника Михайлова

404

0882164541

mihaylova@ue-varna.bg

Консултации

Понеделник, кабинет 404: 11:15-13:15

Сряда, кабинет 404: 11:15-13:15

Дати за неположени изпити

08 юни 2020, кабинет On-line: 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Операционен мениджмънт Курс 3, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Туризъм (Дистанционно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Индустриален бизнес и предприемачество (Дистанционно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Финанси (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Дистанционно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Финанси (Дистанционно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Потребителско поведение Курс 3, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Управление на дистрибуцията Курс 3, Маркетинг (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 H-102 У Кариерно развитие 27, 29
15:15 17:00 448 У Кариерно развитие 5, 10
Сряда
13:30 15:00 H-207 У Потребителско поведение 16
15:15 17:00 H-207 У Операционен мениджмънт 16
Четвъртък
13:30 16:00 2-131 Л Управление на дистрибуцията 28, 29, 30
Петък
11:15 13:00 2-313 У Кариерно развитие 20, 21, 22
13:30 15:00 2-313 У Кариерно развитие 28, 30
2020-09-24 (Четвъртък)
09:15 11:00 447 У Кариерно развитие 53
2020-09-26 (Събота)
11:15 13:00 H-211 У Кариерно развитие 52
2020-09-27 (Неделя)
09:15 11:00 H-212 У Кариерно развитие 56
11:15 13:00 H-212 У Кариерно развитие 52
15:15 17:00 H-210 У Кариерно развитие 53
2020-09-28 (Понеделник)
09:15 11:00 523 У Кариерно развитие 55
2020-09-29 (Вторник)
09:15 11:00 Н-213 У Кариерно развитие 56
11:15 13:00 Н-213 У Кариерно развитие 53
13:30 15:00 Н-213 У Кариерно развитие 51, 54
2020-09-30 (Сряда)
09:15 11:00 220 У Кариерно развитие 52
11:15 13:00 220 У Кариерно развитие 51, 54
2020-10-01 (Четвъртък)
09:15 11:00 304 У Кариерно развитие 55
2020-10-03 (Събота)
09:15 11:00 H-205 У Кариерно развитие 55
11:15 13:00 H-205 У Кариерно развитие 51, 54
13:30 15:00 H-205 У Кариерно развитие 56
Вид Година Публикация
Статия 2020
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2020, 1, 16 - 32.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 294 - 303.
Статия 2013
Управление и устойчиво развитие, София : Лесотехнически университет, Год. XV, 42, 2013, 5, 25 - 32.
Статия 2013
Известия Сп. Икон. унив., Варна : Наука и икономика, 2013, 1, 99 - 111.
Учебно помагало 2012
Варна : Наука и икономика, 2012, 213.
Учебно помагало 2012
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 213 с.
Доклад 2012
Мениджмънт на иновациите - предприятия, банки, университети : Девета международна научно-приложна конференция, 28 - 29. 06. 2012, Варна : Сборник научни трудове, Варна : Колор Принт, 2012, 124 - 129.
Преглед на всички публикации