Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Моника Михайлова

гл. ас. д-р Моника Михайлова

гл. ас. д-р Моника Михайлова

404

0882164541

mihaylova@ue-varna.bg

https://meet.google.com/dhb-nmto-bjo

Консултации

Понеделник, кабинет https://meet.google.com/dhb-nmto-bjo: 11:15-13:15

Сряда, кабинет https://meet.google.com/dhb-nmto-bjo: 08:00-10:00

Дати за неположени изпити

15 мар 2021, кабинет https://meet.google.com/cez-ftxe-drr: 11:15-13:15

12 апр 2021, кабинет : 11:15-13:15

Дисциплина Курс и Специалност
Операционен мениджмънт Курс 3, ИБП (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, З.И ОС. (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, СО (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, БИС (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Управление на разходите и ценообразуване Курс 3, ИБП (Редовно обучение)
Управление на разходите и ценообразуване Курс 3, ИБП (Дистанционно обучение)
Потребителско поведение Курс 3, ИБП (Редовно обучение)
Интегрирани маркетингови комуникации Курс 3, ИБП (Редовно обучение)
Управление на дистрибуцията Курс 3, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Дистрибуционна логистика Курс 3, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 306 У Маркетинг 37
Вторник
09:15 11:00 2-228 У Управление на разходите и ценообразуване 16
11:15 13:00 2-228 У Интегрирани маркетингови комуникации 16
Четвъртък
10:15 13:00 2-229 Л Дистрибуционна логистика 17
Вид Година Публикация
Статия 2020
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2020, 1, 16 - 32.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 294 - 303.
Статия 2013
Управление и устойчиво развитие, София : Лесотехнически университет, Год. XV, 42, 2013, 5, 25 - 32.
Статия 2013
Известия Сп. Икон. унив., Варна : Наука и икономика, 2013, 1, 99 - 111.
Учебно помагало 2012
Варна : Наука и икономика, 2012, 213.
Учебно помагало 2012
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 213 с.
Доклад 2012
Мениджмънт на иновациите - предприятия, банки, университети : Девета международна научно-приложна конференция, 28 - 29. 06. 2012, Варна : Сборник научни трудове, Варна : Колор Принт, 2012, 124 - 129.
Преглед на всички публикации