Икономически университет – Варна

доц. д-р Пламена Милушева

доц. д-р Пламена Милушева

доц. д-р Пламена Милушева

423

0882164594

0899981172

plammena@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Понеделник, кабинет 423 : 14:00-15:00

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/pya-tvua-fwm, 13:30-14:30

Дати за неположени изпити

30 окт 2023, кабинет 423: 14:00-15:00

27 ное 2023, кабинет 423: 14:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Логистика на снабдяването Курс 3, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Снабдителна и производствена логистика * Курс 5, ЛМЕН-СНУ (Дистанционно обучение)
Снабдителна и производствена логистика * Курс 6, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Управление на взаимоотношенията с доставчици и клиенти * Курс 5, ЛМЕН (Дистанционно обучение)
Управление на взаимоотношенията с доставчици и клиенти * Курс 5, ЛМЕН-СНУ (Дистанционно обучение)
Управление на взаимоотношенията с доставчици и клиенти * Курс 6, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Логистика и управление на веригата на доставките Курс 4, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 223 Л Логистика на снабдяването 15
15:15 17:00 H-208 У Логистика и управление на веригата на доставките 6
Вторник
11:15 13:00 H-103 Л Спецсеминар 1 17
11:15 13:00 H-103 У Спецсеминар 2 17
Сряда
15:15 17:00 2-217 У Логистика на снабдяването 15
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Логистика Логистика на снабдяването 3 15 1-127В 30.01.2024 12:00 - 14:00
Логистичен мениджмънт Управление на взаимоотношенията с доставчици и клиенти 5 27 eLearn 31.01.2024 15:00 - 17:00
Логистичен мениджмънт - СНУ Управление на взаимоотношенията с доставчици и клиенти 5 28 eLearn 31.01.2024 15:00 - 17:00
Логистичен мениджмънт - ДНДО Управление на взаимоотношенията с доставчици и клиенти 6 52 eLearn 31.01.2024 15:00 - 17:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Други 2023
Варна : Ико-консулт, 2023, 152. - (Библ. PhD Защитени докторски дисертации)., ISBN(печатно) 978-954-8235-18-1
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 3, 64-68., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Икономически университет - Варна, 11, 2022, 1, 67-72., ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 123. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 81)., ISBN(печатно) 978-954-21-1127-6
Статия 2022
Церевитиновские чтения - 2022 : Материалы VIII Международной научно-практической конференции, Москва, 01 апреля 2022 г., Москва : Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 2022, 33-35., ISBN(печатно) 978-5-7307-1905-7, ISBN(онлайн) 978-5-7307-1905-7 / Линк
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 год. от създаването на специалност „Логистика“ в ИУ - Варна, 28 октомври. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 73-78., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Статия 2022
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 2, 27-30., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Статия 2022
Церевитиновские чтения - 2022 : Материалы VIII Международной научно-практической конференции, Москва, 01 апреля 2022 г., Москва : Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 2022, 2022, 1, 33-35., ISSN(печатно) 978-5-7307-1905-7, ISSN(онлайн) 978-5-7307-1905-7 / Линк
Статия 2022
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 2, 23-26., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 233 - 237.
Преглед на всички публикации