Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Пламена Милушева

гл. ас. д-р Пламена Милушева

423

0882164594

0899981172

plammena@ue-varna.bg

Консултации

Сряда, кабинет 423: 13:30-15:30

Петък, кабинет 423: 11:30-13:30

Дати за неположени изпити

25 мар 2020, кабинет 423: 14:00-15:00

22 апр 2020, кабинет 423: 14:00-15:00

18 май 2020, кабинет : 15:00-17:30

, кабинет : -

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, Логистика (Редовно обучение)
Основи на логистиката Курс 2, Логистика (Редовно обучение)
Складова логистика Курс 3, Логистика (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 15:00 2-220 Л Складова логистика 21
15:15 17:00 2-220 У Складова логистика 21
Сряда
16:15 19:00 2-314 Л Спецсеминар 19
Четвъртък
07:30 10:00 303 Л Спецсеминар 1 19
10:15 13:00 511 Л Основи на логистиката 17
Петък
13:30 15:00 312 У Основи на логистиката 17
Вид Година Публикация
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 2, 64 - 67.
Доклад 2017
Съвременната логистика - бизнес и образование = Modern logistics - business and education : Сборник с доклади , Варна: Наука и икономика, 2017, с. 189 - 195.
Статия 2016
Компютърни науки и технологии , 2, 2016, № 1, с. 6 - 10. [Видян на: 08.07.2016]. Достъп от: http://eknigibg.net/spisanie-br1-2016_pp.4-11.pdf
Статия 2014
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , 2014, с. 92 - 97.
Доклад 2013
Сборник с доклади от международна научна конференция Перспективи пред индустриалния бизнес, Издателство Ико консулт, 2013, с.338-341.
Статия 2013
Управление и устойчиво развитие, Лесотехнически университет, 2013, 1, 49-52.
Учебник 2012
- Варна : Унив. изд. на ТУ, 2012. - 270 с.
Доклад 2008
Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция-продължаващата адаптация, Варна: Наука и икономика, 2, 2008, 440 - 449.
Преглед на всички публикации