Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Пламена Милушева

гл. ас. д-р Пламена Милушева

гл. ас. д-р Пламена Милушева

https://meet.google.com/jao-bftd-ihn

0882164594

0899981172

plammena@ue-varna.bg

Консултации

Вторник, кабинет https://meet.google.com/jao-bftd-ihn: 08:15-10:15

Четвъртък, кабинет https://meet.google.com/jao-bftd-ihn: 11:30-13:30

Дати за неположени изпити

24 ное 2020, кабинет 423: 13:30-15:30

15 дек 2020, кабинет 423: 13:30-15:30

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Стопанска логистика Курс 4, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Основи на логистиката Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Складова логистика Курс 3, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Логистика на снабдяването Курс 3, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Снабдителна и производствена логистика Курс 5, ЛМЕН-СНУ (Редовно обучение)
Снабдителна и производствена логистика Курс 6, ЛМЕН-ДНДО (Редовно обучение)
Управление на взаимоотношенията с доставчици и клиенти Курс 5, ЛМЕН (Редовно обучение)
Управление на взаимоотношенията с доставчици и клиенти Курс 5, ЛМЕН-СНУ (Редовно обучение)
Управление на взаимоотношенията с доставчици и клиенти Курс 6, ЛМЕН-ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 2-229 Л Складова логистика 17
13:30 15:00 2-229 У Складова логистика 17
16:15 19:00 2-222 Л Спецсеминар 1 21
Вторник
10:15 13:00 303 Л Основи на логистиката 19
Четвъртък
13:30 15:00 304 У Основи на логистиката 19
Петък
10:15 13:00 2-223 Л Спецсеминар 21
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 233 - 237.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 2, 64 - 67.
Доклад 2017
Съвременната логистика - бизнес и образование = Modern logistics - business and education : Сборник с доклади , Варна: Наука и икономика, 2017, с. 189 - 195.
Статия 2016
Компютърни науки и технологии , 2, 2016, № 1, с. 6 - 10. [Видян на: 08.07.2016]. Достъп от: http://eknigibg.net/spisanie-br1-2016_pp.4-11.pdf
Статия 2014
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , 2014, с. 92 - 97.
Доклад 2013
Сборник с доклади от международна научна конференция Перспективи пред индустриалния бизнес, Издателство Ико консулт, 2013, с.338-341.
Статия 2013
Управление и устойчиво развитие, Лесотехнически университет, 2013, 1, 49-52.
Учебник 2012
- Варна : Унив. изд. на ТУ, 2012. - 270 с.
Доклад 2008
Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция-продължаващата адаптация, Варна: Наука и икономика, 2, 2008, 440 - 449.
Преглед на всички публикации