Икономически университет – Варна

доц. д-р Пламена Милушева

доц. д-р Пламена Милушева

доц. д-р Пламена Милушева

423

0882164594

0899981172

plammena@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Петък, кабинет 423 : 11:00-12:00

Онлайн консултации

Понеделник, Линк към стая: https://meet.google.com/pya-tvua-fwm, 10:00-11:00

Дати за неположени изпити

10 май 2024, кабинет 423: 11:00-12:00

26 апр 2024, кабинет 423: 11:00-12:00

Спецсеминар
Основи на логистиката
Складова логистика
Академични изследвания
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Логистика Складова логистика 3 15 1-127В 10.06.2024 14:00 - 16:00
Логистика Основи на логистиката 2 15 1-127Г 14.06.2024 11:00 - 13:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Индустриалният бизнес - перспективи и възможности = Industrial Business - Perspectives & Opportunities : Сборник с доклади : Kръгла маса : По повод 75 - год. от създаването на спец."Индустриален бизнес и предприемачество" и 70 - год. от създаването на катедра "Индустриален бизнес и логистика" в ИУ - Варна, 27 октомври 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 168-172., ISBN(онлайн) 978-954-21-1164-1 / Линк
Други 2023
Варна : Ико-консулт, 2023, 152. - (Библ. PhD Защитени докторски дисертации)., ISBN(печатно) 978-954-8235-18-1
Доклад 2023
Индустриалният бизнес - перспективи и възможности = Industrial Business - Perspectives & Opportunities : Сборник с доклади : Kръгла маса : По повод 75 - год. от създаването на спец."Индустриален бизнес и предприемачество" и 70 - год. от създаването на катедра "Индустриален бизнес и логистика" в ИУ - Варна, 27 октомври 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 276-279., ISBN(онлайн) 978-954-21-1164-1 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 3, 64-68., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Икономически университет - Варна, 11, 2022, 1, 67-72., ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
Церевитиновские чтения - 2022 : Материалы VIII Международной научно-практической конференции, Москва, 01 апреля 2022 г., Москва : Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 2022, 33-35., ISBN(печатно) 978-5-7307-1905-7, ISBN(онлайн) 978-5-7307-1905-7 / Линк
Статия 2022
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 2, 27-30., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 год. от създаването на специалност „Логистика“ в ИУ - Варна, 28 октомври. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 73-78., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Статия 2022
Церевитиновские чтения - 2022 : Материалы VIII Международной научно-практической конференции, Москва, 01 апреля 2022 г., Москва : Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 2022, 2022, 1, 33-35., ISSN(печатно) 978-5-7307-1905-7, ISSN(онлайн) 978-5-7307-1905-7 / Линк
Статия 2022
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 2, 23-26., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Преглед на всички публикации