Икономически университет – Варна

доц. д-р Пламена Милушева

доц. д-р Пламена Милушева

доц. д-р Пламена Милушева

423

0882164594

0899981172

plammena@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Петък, кабинет 423 : 11:00-12:00

Онлайн консултации

Понеделник, Линк към стая: https://meet.google.com/pya-tvua-fwm, 10:00-11:00

Дати за неположени изпити

10 май 2024, кабинет 423: 11:00-12:00

26 апр 2024, кабинет 423: 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Основи на логистиката Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Складова логистика Курс 3, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 223 У Спецсеминар 2 17
Сряда
13:30 16:00 303 Л Основи на логистиката 15
16:15 18:00 319 У Складова логистика 15
Четвъртък
09:15 11:00 319 Л Складова логистика 15
Петък
09:15 11:00 303 У Основи на логистиката 15
13:30 15:00 222 Л Академични изследвания 1 15
13:30 15:00 222 У Академични изследвания 2 15
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Индустриалният бизнес - перспективи и възможности = Industrial Business - Perspectives & Opportunities : Сборник с доклади : Kръгла маса : По повод 75 - год. от създаването на спец."Индустриален бизнес и предприемачество" и 70 - год. от създаването на катедра "Индустриален бизнес и логистика" в ИУ - Варна, 27 октомври 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 276-279., ISBN(онлайн) 978-954-21-1164-1 / Линк
Доклад 2023
Индустриалният бизнес - перспективи и възможности = Industrial Business - Perspectives & Opportunities : Сборник с доклади : Kръгла маса : По повод 75 - год. от създаването на спец."Индустриален бизнес и предприемачество" и 70 - год. от създаването на катедра "Индустриален бизнес и логистика" в ИУ - Варна, 27 октомври 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 168-172., ISBN(онлайн) 978-954-21-1164-1 / Линк
Други 2023
Варна : Ико-консулт, 2023, 152. - (Библ. PhD Защитени докторски дисертации)., ISBN(печатно) 978-954-8235-18-1
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 3, 64-68., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 123. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 81)., ISBN(печатно) 978-954-21-1127-6
Статия 2022
Церевитиновские чтения - 2022 : Материалы VIII Международной научно-практической конференции, Москва, 01 апреля 2022 г., Москва : Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 2022, 33-35., ISBN(печатно) 978-5-7307-1905-7, ISBN(онлайн) 978-5-7307-1905-7 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Икономически университет - Варна, 11, 2022, 1, 67-72., ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
Церевитиновские чтения - 2022 : Материалы VIII Международной научно-практической конференции, Москва, 01 апреля 2022 г., Москва : Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 2022, 2022, 1, 33-35., ISSN(печатно) 978-5-7307-1905-7, ISSN(онлайн) 978-5-7307-1905-7 / Линк
Статия 2022
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 2, 27-30., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 год. от създаването на специалност „Логистика“ в ИУ - Варна, 28 октомври. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 73-78., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Преглед на всички публикации