Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Пламена Милушева

гл. ас. д-р Пламена Милушева

423

0882164594

0899981172

plammena@ue-varna.bg

Консултации

Сряда, кабинет 423: 13:15-15:15

Вторник, кабинет 423: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

25 мар 2020, кабинет 423: 14:00-15:00

22 апр 2020, кабинет 423: 14:00-15:00

18 май 2020, кабинет : 15:00-17:30

09 юни 2020, кабинет : 16:00-18:00

Дисциплина Курс и Специалност
Стопанска логистика Курс 4, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Логистика на снабдяването Курс 3, Логистика (Редовно обучение)
Снабдителна и производствена логистика Курс 5, 2627 (Дистанционно обучение)
Снабдителна и производствена логистика Курс 6, 2628 (Дистанционно обучение)
Управление на взаимоотношенията с доставчици и клиенти Курс 5, 2627 (Дистанционно обучение)
Управление на взаимоотношенията с доставчици и клиенти Курс 6, 2628 (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 2-312 Л Логистика на снабдяването 17
Вторник
11:15 13:00 2-318 У Логистика на снабдяването 17
Сряда
15:15 17:00 127Г У Стопанска логистика 28
17:15 19:00 222 У Стопанска логистика 29
2020-10-05 (Понеделник)
13:30 16:00 2-229 Л Управление на взаимоотношенията с доставчици и клиенти 40, 71
2020-10-08 (Четвъртък)
15:15 18:00 H-209 Л Снабдителна и производствена логистика 40, 71
2020-10-09 (Петък)
10:15 13:00 H-207 Л Управление на взаимоотношенията с доставчици и клиенти 40, 71
2020-10-10 (Събота)
16:15 19:00 H-207 У Управление на взаимоотношенията с доставчици и клиенти 40, 71
2020-10-12 (Понеделник)
13:30 16:00 2-229 У Управление на взаимоотношенията с доставчици и клиенти 40, 71
2020-10-13 (Вторник)
13:30 16:00 2-225 У Снабдителна и производствена логистика 40, 71
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 233 - 237.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 2, 64 - 67.
Доклад 2017
Съвременната логистика - бизнес и образование = Modern logistics - business and education : Сборник с доклади , Варна: Наука и икономика, 2017, с. 189 - 195.
Статия 2016
Компютърни науки и технологии , 2, 2016, № 1, с. 6 - 10. [Видян на: 08.07.2016]. Достъп от: http://eknigibg.net/spisanie-br1-2016_pp.4-11.pdf
Статия 2014
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , 2014, с. 92 - 97.
Доклад 2013
Сборник с доклади от международна научна конференция Перспективи пред индустриалния бизнес, Издателство Ико консулт, 2013, с.338-341.
Статия 2013
Управление и устойчиво развитие, Лесотехнически университет, 2013, 1, 49-52.
Учебник 2012
- Варна : Унив. изд. на ТУ, 2012. - 270 с.
Доклад 2008
Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция-продължаващата адаптация, Варна: Наука и икономика, 2, 2008, 440 - 449.
Преглед на всички публикации