Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Пламена Милушева

гл. ас. д-р Пламена Милушева

гл. ас. д-р Пламена Милушева

https://meet.google.com/pya-tvua-fwm

0882164594

0899981172

plammena@ue-varna.bg

Консултации

Вторник, кабинет https://meet.google.com/pya-tvua-fwm: 09:15-11:15

Четвъртък, кабинет https://meet.google.com/pya-tvua-fwm: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

21 окт 2021, кабинет https://meet.google.com/pya-tvua-fwm: 14:00-15:00

23 ное 2021, кабинет https://meet.google.com/pya-tvua-fwm: 09:45-11:00

Стопанска логистика
Логистика на снабдяването
Снабдителна и производствена логистика
Управление на взаимоотношенията с доставчици и клиенти
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 233 - 237.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 2, 64 - 67.
Доклад 2017
Съвременната логистика - бизнес и образование = Modern logistics - business and education : Сборник с доклади , Варна: Наука и икономика, 2017, с. 189 - 195.
Статия 2016
Компютърни науки и технологии , 2, 2016, № 1, с. 6 - 10. [Видян на: 08.07.2016]. Достъп от: http://eknigibg.net/spisanie-br1-2016_pp.4-11.pdf
Статия 2014
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , 2014, с. 92 - 97.
Доклад 2013
Сборник с доклади от международна научна конференция Перспективи пред индустриалния бизнес, Издателство Ико консулт, 2013, с.338-341.
Статия 2013
Управление и устойчиво развитие, Лесотехнически университет, 2013, 1, 49-52.
Учебник 2012
- Варна : Унив. изд. на ТУ, 2012. - 270 с.
Доклад 2008
Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция-продължаващата адаптация, Варна: Наука и икономика, 2, 2008, 440 - 449.
Преглед на всички публикации