Икономически университет – Варна

доц. д-р Петя Данкова

доц. д-р Петя Данкова
Консултации

Сряда, кабинет 228: 13:15-15:15

Дати за неположени изпити

10 мар 2021, кабинет 228: 13:15-14:15

21 апр 2021, кабинет 228: 13:15-14:15

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на човешките ресурси Курс 4, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Корпоративна социална отговорност Курс 3, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Междукултурни комуникации Курс 4, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Устойчиво развитие и зелена логистика Курс 5, ЛМЕН-СНУ (Редовно обучение)
Устойчиво развитие и зелена логистика Курс 5, ЛМЕН-СНУ (Дистанционно обучение)
Устойчиво развитие и зелена логистика Курс 5, ЛМЕН (Редовно обучение)
Устойчиво развитие и зелена логистика Курс 6, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Устойчиво развитие и зелена логистика Курс 6, ЛМЕН-ДНДО (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Изследователски методи за бизнеса Курс 4, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 2-317 У Корпоративна социална отговорност 42, 43
13:30 16:00 2-127 Л Устойчиво развитие и зелена логистика 6, 7, 75
Вторник
13:30 15:00 H-101 Л Академични изследвания 1 26
13:30 15:00 H-101 У Академични изследвания 2 26
Сряда
11:15 13:00 127Г Л Корпоративна социална отговорност 42, 43
15:15 17:00 433 Л Академични изследвания 1 17
15:15 17:00 433 У Академични изследвания 2 17
Вид Година Публикация
Статия 2016
Vanguard Scientific Instruments in Management, Sofia : UNWE, 12, 2016, 1, 137 - 153.
Монография 2016
Варна: Наука и икономика, 2016.
Доклад 2016
Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and Divided World, Palacky University in Olomouc, 2016, 352-358.
Статия 2015
Systems Research and Behavioral Science, 32, 152-159
Статия 2015
Systems Research and Behavioral Science, Wiley Publishing, 32, 2015, 2, 152-159.
Статия 2014
// System Research and Behavioral Science, 2014, DOI: 10.1002/sres.2254
Доклад 2014
// Добри практики за иновативно взаимодействие "университет - бизнес" : Сб. с анализи. - София : Диджитал Маркетинг Груп, 2014, с . 16 - 21.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 356 с. : с табл., диагр.
Доклад 2013
Качеството в обучението във висшето училище, Варна: Наука и икономика, 2013, 61 – 74.
Доклад 2013
8th IRDO International Conference. Maribor, Slovenia, Institute for the Development of Social Responsibility (IRDO), 2013.
Преглед на всички публикации