Икономически университет – Варна

доц. д-р Петя Данкова

доц. д-р Петя Данкова

доц. д-р Петя Данкова

228

dankova@ue-varna.bg

Автобиография

Org. Psychology * Thursday: 09:15 - 13:00 * H-105

Консултации

Понеделник, кабинет 228: 12:30-13:30

Петък, кабинет 228: 11:00-12:00

Дати за неположени изпити

13 мар 2023, кабинет 228: 12:30-13:15

10 апр 2023, кабинет 228: 12:30-13:15

Дисциплина Курс и Специалност
Икономика на предприятието Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Икономика на предприятието Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Икономика на предприятието Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Икономика на предприятието Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Икономика на предприятието Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Икономика на предприятието Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Икономика на предприятието Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Икономика на предприятието Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Икономика на предприятието Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Икономика на предприятието Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Икономика на предприятието Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Икономика на предприятието Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Икономика на предприятието Курс 2, СО (Редовно обучение)
Икономика на предприятието Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Икономика на предприятието Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Икономика на предприятието Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Икономика на предприятието Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Икономика на предприятието Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Икономика на предприятието Курс 2, ИКН (Редовно обучение)
Икономика на предприятието Курс 2, МУТ (Редовно обучение)
Междукултурни аспекти в бизнеса Курс 6, МБМ-Англ.Ез (Редовно обучение)
Основи на бизнеса Курс 2, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
07:30 10:00 H-210 Л Междукултурни аспекти в бизнеса 41
13:30 16:00 H-206 Л Основи на бизнеса 25
Вторник
13:30 15:00 H-206 У Основи на бизнеса 25
15:15 17:00 312 У Академични изследвания 1 25
15:15 17:00 312 Л Академични изследвания 2 25
Петък
09:15 11:00 316 Л Икономика на предприятието 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
Вид Година Публикация
Статия 2022
FACETS : A Multidisciplinary Open Access Science Journal, Ottawa, Canada : Canadian Science Publ. , 7, 2022, 1, January, 528-542., ISSN(печатно) 2371-1671, ISSN(онлайн) 2371-1671 / DOI 10.1139/facets-2021-0041 / Scopus / Web of Science / Линк
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 год. от създаването на специалност „Логистика“ в ИУ - Варна, 28 октомври. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 172-177., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 4, с. 393 - 407., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Монография 2022
Варна : Ико-консулт, 2022, 185., ISBN(печатно) 978-954-8235-15-0
Доклад 2021
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади [от кръгла маса, проведена в ИУ - Варна, 1 октомври 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 21-28., ISBN(печатно) 978-954-21-1002-3 / Линк
Статия 2021
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 1, 43-54., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Монография 2016
Варна : Наука и икономика, 2016, 180.
Доклад 2016
International Scientific Conference on Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and Divided World, 8-9.09. 2016, Olomouc : Conference Proceedings, Olomouc : Palacky University in Olomouc, 2016, 352-358., ISBN(онлайн) 978-80-87533-14-7 / Web of Science / Линк
Статия 2016
Vanguard Scientific Instruments in Management, Sofia : UNWE, 12, 2016, 1, 137-153., ISSN(онлайн) 1314-0582 / Web of Science / Линк
Статия 2015
Systems Research and Behavioral Science, Hoboken, NJ : John Wiley & Sons Ltd, 32, 2015, 2, 152-159.
Преглед на всички публикации