Икономически университет – Варна

доц. д-р Петя Данкова

доц. д-р Петя Данкова

доц. д-р Петя Данкова

435

dankova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 435: 14:15-15:15

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/uuj-dczn-any, 08:45-09:45

Дати за неположени изпити

30 ное 2023, кабинет зала 58 (тестов център): 14:15-15:15

07 дек 2023, кабинет зала 56 (тестов център): 14:15-15:15

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на човешките ресурси Курс 3, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Дипломантски семинар Курс 4, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Корпоративно управление * Курс 5, КБУ (Дистанционно обучение)
Корпоративно управление * Курс 5, КБУ-СНУ (Дистанционно обучение)
Корпоративно управление * Курс 6, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Корпоративно управление * Курс 6, КБУ-СПН (Дистанционно обучение)
Корпоративна социална отговорност и бизнес етика Курс 3, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 511 Л Управление на човешките ресурси 15
Четвъртък
09:15 11:00 2-129 Л Корпоративна социална отговорност и бизнес етика 25
11:15 13:00 2-130 У Корпоративна социална отговорност и бизнес етика 25
Петък
11:15 13:00 2-228 Л Дипломантски семинар 1 26
11:15 13:00 2-228 У Дипломантски семинар 2 26
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Корпоративен бизнес и управление Корпоративно управление 5 25 тест център онлайн 08.01.2024 15:00 - 17:00
Корпоративен бизнес и управление - СНУ Корпоративно управление 5 26 тест център онлайн 08.01.2024 15:00 - 17:00
Корпоративен бизнес и управление - ДНДО Корпоративно управление 6 51 тест център онлайн 08.01.2024 15:00 - 17:00
Корпоративен бизнес и управление - СПН Корпоративно управление 6 59 тест център онлайн 08.01.2024 15:00 - 17:00
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) Корпоративна социална отговорност и бизнес етика 3 25 1-56 15.01.2024 14:00 - 15:00
Логистика Управление на човешките ресурси 3 15 1-56 19.01.2024 09:00 - 10:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Учебник 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 272., ISBN(печатно) 978-954-21-1111-5
Студия 2023
Sustainability, Basel, Switzerland : Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 15, 2023, 22, 1-32., ISSN(онлайн) 2071-10501 / DOI https://doi.org/10.3390/su152215948 / Линк
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 год. от създаването на специалност „Логистика“ в ИУ - Варна, 28 октомври. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 172-177., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 4, с. 393 - 407., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Монография 2022
Варна : Ико-консулт, 2022, 185., ISBN(печатно) 978-954-8235-15-0
Статия 2022
FACETS : A Multidisciplinary Open Access Science Journal, Ottawa, Canada : Canadian Science Publ. , 7, 2022, 1, January, 528-542., ISSN(печатно) 2371-1671, ISSN(онлайн) 2371-1671 / DOI 10.1139/facets-2021-0041 / Scopus / Web of Science / Линк
Доклад 2021
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади [от кръгла маса, проведена в ИУ - Варна, 1 октомври 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 21-28., ISBN(печатно) 978-954-21-1002-3 / Линк
Статия 2021
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 1, 43-54., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Доклад 2016
International Scientific Conference on Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and Divided World, 8-9.09. 2016, Olomouc : Conference Proceedings, Olomouc : Palacky University in Olomouc, 2016, 352-358., ISBN(онлайн) 978-80-87533-14-7 / Web of Science / Линк
Монография 2016
Варна : Наука и икономика, 2016, 180.
Преглед на всички публикации