Икономически университет - Варна

доц. д-р Петя Данкова

Консултации

Четвъртък, кабинет 228: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на човешките ресурси Курс 4, Логистика (Редовно обучение)
Корпоративно управление Курс 5, 2320 (Дистанционно обучение)
Корпоративно управление Курс 5, 2619 (Дистанционно обучение)
Корпоративно управление Курс 6, 2620 (Дистанционно обучение)
Корпоративно управление Курс 6, 2504 (Дистанционно обучение)
Междукултурни комуникации Курс 4, Логистика (Редовно обучение)
Изследователски методи за бизнеса Курс 4, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-222 Л Изследователски методи за бизнеса 45, 46
Сряда
08:15 11:00 2-313 Л Управление на човешките ресурси 21
Четвъртък
13:30 15:00 223 Л Междукултурни комуникации 21
Петък
11:15 13:00 2-217 У Управление на човешките ресурси 21
13:30 15:00 2-217 У Междукултурни комуникации 21
2020-10-05 (Понеделник)
15:15 18:00 H-208 Л Корпоративно управление 38, 39, 70, 76
2020-10-06 (Вторник)
13:30 17:00 2-220 Л Корпоративно управление 38, 39, 70, 76
2020-10-07 (Сряда)
16:15 18:00 2-312 У Корпоративно управление 38, 39, 70, 76
2020-10-10 (Събота)
09:15 11:00 H-102 Л Корпоративно управление 38, 39, 70, 76
11:15 13:00 H-102 У Корпоративно управление 38, 39, 70, 76
2020-10-11 (Неделя)
11:15 13:00 H-102 У Корпоративно управление 38, 39, 70, 76
Вид Година Публикация
Статия 2016
Vanguard Scientific Instruments in Management, Sofia : UNWE, 12, 2016, 1, 137 - 153.
Доклад 2016
Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and Divided World, Palacky University in Olomouc, 2016, 352-358.
Монография 2016
Варна: Наука и икономика, 2016.
Статия 2015
Systems Research and Behavioral Science, 32, 152-159
Статия 2015
Systems Research and Behavioral Science, Wiley Publishing, 32, 2015, 2, 152-159.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 356 с. : с табл., диагр.
Статия 2014
// System Research and Behavioral Science, 2014, DOI: 10.1002/sres.2254
Доклад 2014
// Добри практики за иновативно взаимодействие "университет - бизнес" : Сб. с анализи. - София : Диджитал Маркетинг Груп, 2014, с . 16 - 21.
Доклад 2013
//Social Responsibilities and Current Challenges : Reviewed conf. paper for 8-th IRDO Intern. Conf., March 2013. - Maribor, Slovenia : Institut for the Development of Social Responsibility, 2013.
Доклад 2013
Качеството в обучението във висшето училище, Варна: Наука и икономика, 2013, 61 – 74.
Преглед на всички публикации