Икономически университет – Варна

доц. д-р Петя Данкова

доц. д-р Петя Данкова

доц. д-р Петя Данкова

228

dankova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет онлайн: 09:15-11:15

Дати за неположени изпити

27 окт 2021, кабинет онлайн: 09:30-10:30

01 дек 2021, кабинет онлайн: 09:30-10:30

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на човешките ресурси Курс 4, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Финансов мениджмънт Курс 4, ИБП (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 4, ИБП (Редовно обучение)
Корпоративно управление Курс 5, КБУ-СНУ (Дистанционно обучение)
Корпоративно управление Курс 5, КБУ (Дистанционно обучение)
Корпоративно управление Курс 6, КБУ-СПН (Дистанционно обучение)
Корпоративно управление Курс 6, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, СА (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ПА (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 15:00 316 Л Кариерно развитие 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 30, 31, 32, 33, 34
Сряда
11:15 13:00 H-102 У Управление на човешките ресурси 17
13:30 15:00 323 Л Кариерно развитие 26, 27, 28
17:15 19:00 306 Л Финансов мениджмънт 16
Четвъртък
09:15 11:00 H-103 Л Управление на проекти 16
Петък
10:15 13:00 221 Л Управление на човешките ресурси 17
Вид Година Публикация
Статия 2016
Vanguard Scientific Instruments in Management, Sofia : UNWE, 12, 2016, 1, 137 - 153.
Монография 2016
Варна : Наука и икономика, 2016, 180.
Доклад 2016
Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and Divided World, Palacky University in Olomouc, 2016, 352-358.
Статия 2015
Systems Research and Behavioral Science, Wiley Publishing, 32, 2015, 2, 152-159.
Статия 2015
Systems Research and Behavioral Science, 32, 152-159
Доклад 2014
// Добри практики за иновативно взаимодействие "университет - бизнес" : Сб. с анализи. - София : Диджитал Маркетинг Груп, 2014, с . 16 - 21.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 356 с. : с табл., диагр.
Статия 2014
// System Research and Behavioral Science, 2014, DOI: 10.1002/sres.2254
Доклад 2013
//Social Responsibilities and Current Challenges : Reviewed conf. paper for 8-th IRDO Intern. Conf., March 2013. - Maribor, Slovenia : Institut for the Development of Social Responsibility, 2013.
Доклад 2013
// Качеството на обучението във висшето училище : Сб. докл. от семинар в ИУ - Варна, 28 март 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 61 - 73.
Преглед на всички публикации