Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Стефан Калпачев

гл. ас. д-р Стефан Калпачев

гл. ас. д-р Стефан Калпачев

426

0882164540

stefan.kalpachev@ue-varna.bg

Връзка към онлайн консултации -Google meet - rdw-tjst-kng

Консултации

Сряда, кабинет 426: 15:00-15:00

Петък, кабинет 426: 08:00-10:00

Дати за неположени изпити

24 мар 2021, кабинет 426: 15:00-16:30

21 апр 2021, кабинет 426: 15:00-16:30

Производствена логистика
Операционен мениджмънт
Кариерно развитие
Вид Година Публикация
Статия 2018
Икономика и компютърни науки, Варна: Знание и бизнес, 2018, 2, с. 17 - 27.
Статия 2018
Икономика и компютърни науки, Варна : Знание и бизнес, 2018, 2, с. 6 - 16.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2018, 402 - 410.
Доклад 2017
Съвременната логистика - бизнес и образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция..., 19 - 20 окт. 2017 г. , Варна : Наука и икономика, 2017, с. 196 - 204.
Други 2015
// Наръчник за изграждане на иновативна партньорска мрежа за устойчиво взаимодействие университет - бизнес. - София : Диджитал Маркетинг Груп ЕООД, 2015. - с. 9 - 26.
Учебник 2015
Варна : Наука и икономика, 2015, 224 с.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 224 с. : с табл., диагр.
Доклад 2013
Перспективи пред индустриалния бизнес : Международна научна конференция : Посветена на 60 год. юбилей на кат. Икономика и управление на индустрията : Сборник доклади, 6 - 7 дек. 2013, Варна : Ико-консулт, 2013, с. 263 - 269.
Доклад 2008
Актуални проблеми на икономиката и управлението на бизнеса: Сборник с доклади от Юбилейна научно-приложна конференция, Варна: Наука и икономика, 2008, с. 146 - 154.
Преглед на всички публикации