Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Стефан Калпачев

гл. ас. д-р Стефан Калпачев

гл. ас. д-р Стефан Калпачев

426

0882164540

stefan.kalpachev@ue-varna.bg

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 426: 17:00-18:00

Онлайн консултации

Петък, Линк към стая: https://meet.google.com/vzj-cekn-mvn, 09:00-10:00

Дати за неположени изпити

19 окт 2023, кабинет 426: 17:00-18:00

16 ное 2023, кабинет 426: 17:00-18:00

Дисциплина Курс и Специалност
Организация на производството и труда * Курс 5, КБУ-СНУ (Дистанционно обучение)
Организация на производството и труда * Курс 6, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Организация на производството и труда * Курс 6, КБУ-СПН (Дистанционно обучение)
Производствена логистика Курс 3, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Операционен мениджмънт Курс 3, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Операционен мениджмънт Курс 3, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Операционен мениджмънт * Курс 3, ИБП (Дистанционно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, СА (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, СО (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Кариерно развитие * Курс 2, СО (Дистанционно обучение)
Кариерно развитие * Курс 2, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Кариерно развитие * Курс 2, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Кариерно развитие * Курс 2, НИИ (Дистанционно обучение)
Кариерно развитие * Курс 2, ИБП (Дистанционно обучение)
Старт-ъп и иновации Курс 3, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 2-229 У Старт-ъп и иновации 25
13:30 15:00 2-130 У Операционен мениджмънт 5
Вторник
11:15 13:00 316 Л Кариерно развитие 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33
13:30 15:00 H-209 У Операционен мениджмънт 25
Сряда
10:15 13:00 2-313 Л Операционен мениджмънт 25
13:30 16:00 2-317 Л Старт-ъп и иновации 25
Четвъртък
09:15 11:00 2-127 У Производствена логистика 15
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Счетоводство и одит Кариерно развитие 2 38 тест център онлайн 09.01.2024 10:00 - 12:00
Недвижими имоти и инвестиции Кариерно развитие 2 41 тест център онлайн 09.01.2024 12:00 - 14:00
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) Операционен мениджмънт 3 25 1-302 10.01.2024 10:00 - 12:00
Финанси Кариерно развитие 2 39 тест център онлайн 16.01.2024 10:00 - 12:00
Индустриален бизнес и предприемачество Кариерно развитие 2 42 тест център онлайн 16.01.2024 12:00 - 14:00
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) Старт-ъп и иновации 3 25 1-305 19.01.2024 12:00 - 14:00
Икономика и търговия Кариерно развитие 2 40 тест център онлайн 20.01.2024 10:00 - 12:00
Счетоводство и одит Кариерно развитие 2 18 1-55 23.01.2024 14:00 - 15:00
Счетоводство и одит Кариерно развитие 2 19 1-55 23.01.2024 14:00 - 15:00
Счетоводство и финанси Кариерно развитие 2 20 1-55 23.01.2024 14:00 - 15:00
Счетоводство и финанси Кариерно развитие 2 21 1-55 23.01.2024 14:00 - 15:00
Международни икономически отношения Кариерно развитие 2 28 1-56 23.01.2024 15:00 - 16:00
Международни икономически отношения Кариерно развитие 2 29 1-56 23.01.2024 15:00 - 16:00
Туризъм Кариерно развитие 2 31 1-56 23.01.2024 15:00 - 16:00
Туризъм Кариерно развитие 2 33 1-56 23.01.2024 15:00 - 16:00
Дигитални технологии в бизнеса Кариерно развитие 2 8 1-56 24.01.2024 13:00 - 14:00
Финанси Кариерно развитие 2 22 1-56 24.01.2024 13:00 - 14:00
Финанси Кариерно развитие 2 23 1-56 24.01.2024 13:00 - 14:00
Социална сигурност и застраховане Кариерно развитие 2 24 1-56 24.01.2024 13:00 - 14:00
Туризъм Кариерно развитие 2 30 1-56 24.01.2024 14:00 - 15:00
Туризъм Кариерно развитие 2 32 1-56 24.01.2024 14:00 - 15:00
Мениджмънт Кариерно развитие 2 1 1-55 25.01.2024 15:00 - 16:00
Мениджмънт Кариерно развитие 2 2 1-55 25.01.2024 15:00 - 16:00
Съдебна администрация Кариерно развитие 2 3 1-55 25.01.2024 15:00 - 16:00
Аграрен бизнес Кариерно развитие 2 4 1-55 25.01.2024 14:00 - 15:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Кариерно развитие 2 7 1-55 25.01.2024 15:00 - 16:00
Маркетинг Кариерно развитие 2 11 1-55 25.01.2024 14:00 - 15:00
Индустриален бизнес и предприемачество Кариерно развитие 2 14 1-55 25.01.2024 14:00 - 15:00
Логистика Кариерно развитие 2 15 1-55 25.01.2024 14:00 - 15:00
Бизнес икономика Кариерно развитие 2 5 1-55 26.01.2024 10:00 - 11:00
Недвижими имоти и инвестиции Кариерно развитие 2 6 1-55 26.01.2024 10:00 - 11:00
Дигитални медии и ПР Кариерно развитие 2 9 1-55 26.01.2024 09:00 - 10:00
Дигитални медии и ПР Кариерно развитие 2 10 1-55 26.01.2024 09:00 - 10:00
Маркетинг Кариерно развитие 2 12 1-55 26.01.2024 09:00 - 10:00
Икономика и търговия Кариерно развитие 2 13 1-55 26.01.2024 09:00 - 10:00
Стокознание и митническа дейност Кариерно развитие 2 16 1-55 26.01.2024 10:00 - 11:00
Стокознание и митническа дейност Кариерно развитие 2 17 1-55 26.01.2024 10:00 - 11:00
Индустриален бизнес и предприемачество Операционен мениджмънт 3 42 eLearn 27.01.2024 10:00 - 12:00
Корпоративен бизнес и управление - СНУ Организация на производството и труда 5 26 eLearn 31.01.2024 14:00 - 16:00
Корпоративен бизнес и управление - ДНДО Организация на производството и труда 6 51 eLearn 31.01.2024 14:00 - 16:00
Корпоративен бизнес и управление - СПН Организация на производството и труда 6 59 eLearn 31.01.2024 14:00 - 16:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 год. от създаването на специалност „Логистика“ в ИУ - Варна, 28 октомври. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 144-151., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 69-75., ISBN(печатно) 978-954-21-1138-2, ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 264., ISBN(печатно) 978-954-21-1116-0
Доклад 2021
2. International Palandoken Scientific Studies Congress, 24 - 25 April 2021, Erzurum, Turkey : Online Conference, Erzurum : IKSAD International Publ. House, 2021, 388-389.
Студия 2021
Алманах научни изследвания / Институт за научни изследвания при Стопанска академия "Д. А. Ценов" , Свищов : Акад. изд. Ценов, 29, 2021, 48-81.
Доклад 2021
International Black Sea Coastline Countries Scientific Research Symposium : VI, 28 - 30 April 2021, Giresun University, Giresun, Turkey, Giresun, Turkey : ISPEC Publ. House, 2021, 28.
Статия 2021
European Scientific e-Journal. 6(12). Management as a science of complex development : Collection of Scientific Articles, Hlučín-Bobrovníky : “Anisiia Tomanek” OSVČ, 2021, 6(12), 19-32.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 198-205., ISBN(онлайн) 978-954-21-1092-7 / Линк
Статия 2018
Икономика и компютърни науки, Варна : Знание и бизнес, 2018, 2, с. 6 - 16.
Статия 2018
Икономика и компютърни науки, Варна: Знание и бизнес, 2018, 2, с. 17 - 27.
Преглед на всички публикации