Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Стефан Калпачев

гл. ас. д-р Стефан Калпачев

426

0882164540

stefan.kalpachev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 426: 13:30-15:30

Петък, кабинет 426: 11:30-13:30

Дисциплина Курс и Специалност
Организация на производството и труда Курс 5, 2619 (Дистанционно обучение)
Организация на производството и труда Курс 6, 2620 (Дистанционно обучение)
Организация на производството и труда Курс 6, 2504 (Дистанционно обучение)
Производствена логистика Курс 3, Логистика (Редовно обучение)
Операционен мениджмънт Курс 3, Индустриален бизнес и предприемачество (Дистанционно обучение)
Операционен мениджмънт Курс 3, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Операционен мениджмънт Курс 3, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Финанси (Дистанционно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Дистанционно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Счетоводство (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Индустриален бизнес и предприемачество (Дистанционно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Публична администрация (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Туризъм (Дистанционно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 2-312 У Производствена логистика 17
Вторник
11:15 13:00 2-219 У Кариерно развитие 32, 34
16:15 18:00 2-316 У Кариерно развитие 31
Сряда
09:15 11:00 232 У Операционен мениджмънт 14
11:15 13:00 448 У Операционен мениджмънт 15
Четвъртък
08:15 10:00 2-131 Л Кариерно развитие 31, 32, 34
Петък
08:15 11:00 2-320 Л Операционен мениджмънт 16
13:30 15:00 Е–Н208 Л Кариерно развитие 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 35, 36, 37, 38, 39, 40
2020-09-23 (Сряда)
13:30 15:00 Н-213 Л Кариерно развитие 51, 52, 53, 54, 55, 56
2020-09-26 (Събота)
16:15 18:00 H-207 Л Кариерно развитие 51, 52, 53, 54, 55, 56
2020-09-27 (Неделя)
10:15 13:00 232 Л Операционен мениджмънт 48
13:30 15:00 H-209 Л Кариерно развитие 51, 52, 53, 54, 55, 56
2020-09-28 (Понеделник)
10:15 13:00 2-228 Л Операционен мениджмънт 48
2020-09-29 (Вторник)
13:30 16:00 2-316 Л Операционен мениджмънт 48
2020-10-01 (Четвъртък)
11:15 13:00 2-228 У Операционен мениджмънт 48
2020-10-03 (Събота)
15:15 17:00 232 У Операционен мениджмънт 48
2020-10-04 (Неделя)
08:15 10:00 H-202 У Операционен мениджмънт 48
2020-10-08 (Четвъртък)
10:15 13:00 2-312 Л Организация на производството и труда 39, 70, 76
2020-10-12 (Понеделник)
08:15 11:00 H-101 У Организация на производството и труда 39, 70, 76
Вид Година Публикация
Статия 2018
Икономика и компютърни науки, Варна : Знание и бизнес, 2018, 2, с. 6 - 16.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2018, 402 - 410.
Статия 2018
Икономика и компютърни науки, Варна: Знание и бизнес, 2018, 2, с. 17 - 27.
Доклад 2017
Съвременната логистика - бизнес и образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция..., 19 - 20 окт. 2017 г. , Варна : Наука и икономика, 2017, с. 196 - 204.
Други 2015
// Наръчник за изграждане на иновативна партньорска мрежа за устойчиво взаимодействие университет - бизнес. - София : Диджитал Маркетинг Груп ЕООД, 2015. - с. 9 - 26.
Учебник 2015
Варна : Наука и икономика, 2015, 224 с.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 224 с. : с табл., диагр.
Доклад 2013
Перспективи пред индустриалния бизнес : Международна научна конференция : Посветена на 60 год. юбилей на кат. Икономика и управление на индустрията : Сборник доклади, 6 - 7 дек. 2013, Варна : Ико-консулт, 2013, с. 263 - 269.
Доклад 2008
Актуални проблеми на икономиката и управлението на бизнеса: Сборник с доклади от Юбилейна научно-приложна конференция, Варна: Наука и икономика, 2008, с. 146 - 154.
Преглед на всички публикации