Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Пламен Павлов

гл. ас. д-р Пламен Павлов

гл. ас. д-р Пламен Павлов

527

pavlov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 527: 11:15-13:15

Вторник, кабинет 527: 11:15-13:15

Дати за неположени изпити

12 окт 2021, кабинет 527: 11:30-12:30

09 ное 2021, кабинет 527: 11:30-12:30

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на инвестициите и иновациите Курс 5, УП-СНУ (Задочно обучение)
Спецсеминар Курс 4, ИБП (Редовно обучение)
Управление на иновациите Курс 4, ИБП (Дистанционно обучение)
Индустриална икономика Курс 5, КБУ-СНУ (Дистанционно обучение)
Индустриална икономика Курс 6, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Индустриална икономика Курс 6, КБУ-СПН (Дистанционно обучение)
Организация на производството и труда Курс 5, КБУ-СНУ (Дистанционно обучение)
Организация на производството и труда Курс 6, КБУ-СПН (Дистанционно обучение)
Организация на производството и труда Курс 6, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Управление на човешките ресурси Курс 5, КБУ-СНУ (Дистанционно обучение)
Управление на човешките ресурси Курс 5, КБУ (Дистанционно обучение)
Управление на човешките ресурси Курс 6, КБУ-СПН (Дистанционно обучение)
Управление на човешките ресурси Курс 6, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Управление на персонала и организация на труда Курс 4, ИБП (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2022-02-08 (Вторник)
10:15 13:00 Е–433 Л Управление на иновациите 48
2022-02-09 (Сряда)
11:15 13:00 Е-Н101 У Управление на иновациите 48
2022-02-10 (Четвъртък)
15:15 18:00 Е-Н101 Л Управление на иновациите 48
2022-02-11 (Петък)
11:15 13:00 Е-303 У Управление на иновациите 48
2022-02-12 (Събота)
13:30 15:00 Е-303 У Управление на иновациите 48
Вид Година Публикация
Монография 2021
Варна : Ико-консулт, 2021, 168. - (Библ. PhD Защитени докторски дисертации ; № 2).
Статия 2021
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 3, 265-279.
Статия 2021
European Scientific e-Journal. 8 (14). Actual Issues of Management Development : Collection of Scientific Articles, Hlučín-Bobrovníky : "Anisiia Tomanek" OSVČ., 2021, 8 (14), 33-52.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 148 с. - (Сер. Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 76).
Статия 2021
Izvestiya Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 65, 2021, 2, 176-190.
Статия 2021
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 2, 138-154.
Статия 2020
Народностопански архив = Economic Archive, Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 73, 2020, 1, 29 - 47 ; 27 - 43.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с докл. от науч.-практ. конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 338 - 350.
Статия 2017
Народностопански архив = Economoc Arhiv, Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 70, 2017, 4, 45 - 60 ; 42 - 55.
Доклад 2017
Съвременната логистика - бизнес и образование, Варна: Наука и икономика, 2017, 323 - 335.
Преглед на всички публикации