Икономически университет – Варна

доц. д-р Пламен Павлов

доц. д-р Пламен Павлов

доц. д-р Пламен Павлов

527

pavlov@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Четвъртък, кабинет 527: 10:30-12:30

Консултации на място

Понеделник, кабинет 527: 16:15-17:15

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/ivb-ftkz-hqr, 12:00-13:00

Дати за неположени изпити

09 ное 2023, кабинет 527: 11:00-13:00

30 ное 2023, кабинет 527: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на инвестициите и иновациите * Курс 5, УП-СНУ
Управление на инвестициите и иновациите * Курс 6, УП-ДНДО
Индустриална икономика * Курс 5, КБУ-СНУ (Дистанционно обучение)
Индустриална икономика * Курс 6, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Индустриална икономика * Курс 6, КБУ-СПН (Дистанционно обучение)
Организация на производството и труда * Курс 5, КБУ-СНУ (Дистанционно обучение)
Организация на производството и труда * Курс 6, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Организация на производството и труда * Курс 6, КБУ-СПН (Дистанционно обучение)
Управление на човешките ресурси * Курс 5, КБУ (Дистанционно обучение)
Управление на човешките ресурси * Курс 5, КБУ-СНУ (Дистанционно обучение)
Управление на човешките ресурси * Курс 6, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Управление на човешките ресурси * Курс 6, КБУ-СПН (Дистанционно обучение)
Управление на персонала и организация на труда Курс 4, ИБП (Редовно обучение)
Управление на персонала и организация на труда * Курс 4, ИБП (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
13:30 16:00 2-228 Л Управление на персонала и организация на труда 16
Петък
11:15 13:00 2-318 У Управление на персонала и организация на труда 16
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Управление на проекти - СНУ Управление на инвестициите и иновациите 5 15 1-303 19.01.2024 12:00 - 14:00
Управление на проекти - ДНДО Управление на инвестициите и иновациите 6 45 1-303 19.01.2024 12:00 - 14:00
Корпоративен бизнес и управление - СНУ Индустриална икономика 5 26 eLearn 23.01.2024 15:00 - 17:00
Корпоративен бизнес и управление - ДНДО Индустриална икономика 6 51 eLearn 23.01.2024 15:00 - 17:00
Корпоративен бизнес и управление - СПН Индустриална икономика 6 59 eLearn 23.01.2024 15:00 - 17:00
Корпоративен бизнес и управление Управление на човешките ресурси 5 25 eLearn 27.01.2024 13:00 - 15:00
Корпоративен бизнес и управление - СНУ Управление на човешките ресурси 5 26 eLearn 27.01.2024 13:00 - 15:00
Корпоративен бизнес и управление - ДНДО Управление на човешките ресурси 6 51 eLearn 27.01.2024 13:00 - 15:00
Корпоративен бизнес и управление - СПН Управление на човешките ресурси 6 59 eLearn 27.01.2024 13:00 - 15:00
Индустриален бизнес и предприемачество Управление на персонала и организация на труда 4 49 eLearn 27.01.2024 15:00 - 17:00
Корпоративен бизнес и управление - СНУ Организация на производството и труда 5 26 eLearn 31.01.2024 14:00 - 16:00
Корпоративен бизнес и управление - ДНДО Организация на производството и труда 6 51 eLearn 31.01.2024 14:00 - 16:00
Корпоративен бизнес и управление - СПН Организация на производството и труда 6 59 eLearn 31.01.2024 14:00 - 16:00
Индустриален бизнес и предприемачество Управление на персонала и организация на труда 4 16 1-312 31.01.2024 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 годишнината от създаването на специалност „Логистика“ в Икономически университет - Варна, 28 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 45-50., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 (online) / Линк
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 годишнината от създаването на специалност „Логистика“ в Икономически университет - Варна, 28 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 152-157., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Статия 2022
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 2, 170-184.
Статия 2021
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 2, 138-154.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 148 с. - (Сер. Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 76).
Статия 2021
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 3, 265-279.
Статия 2021
Izvestiya Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 65, 2021, 2, 176-190.
Статия 2021
European Scientific e-Journal. 8 (14). Actual Issues of Management Development : Collection of Scientific Articles, Hlučín-Bobrovníky : "Anisiia Tomanek" OSVČ., 2021, 8 (14), 33-52.
Монография 2021
Варна : Ико-консулт, 2021, 168. - (Библ. PhD Защитени докторски дисертации ; № 2).
Статия 2020
Народностопански архив = Economic Archive, Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 73, 2020, 1, 29 - 47 ; 27 - 43.
Преглед на всички публикации