Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Пламен Павлов

гл. ас. д-р Пламен Павлов

527

pavlov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 527: 11:00-13:00

Четвъртък, кабинет 527: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

11 ное 2019, кабинет 527: 11:00-13:00

16 дек 2019, кабинет 527: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на инвестициите и иновациите Курс 5, Управление на проекти - СПНУ (Редовно обучение)
Управление на инвестициите и иновациите Курс 6, Управление на проекти - ДНДО (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси Курс 4, Логистика (Редовно обучение)
Спецсеминар Курс 4, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Управление на персонала и организация на труда Курс 4, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 H-207 Л Управление на персонала и организация на труда 18
16:15 19:00 H-207 Л Спецсеминар 18
Сряда
11:15 13:00 2-224 У Управление на човешките ресурси 19
Четвъртък
13:30 15:00 2-228 У Управление на персонала и организация на труда 18
15:15 18:00 2-221 Л Управление на човешките ресурси 19
2019-10-14 (Понеделник)
09:15 10:00 317 У Управление на инвестициите и иновациите 14, 80
Вид Година Публикация
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с докл. от науч.-практ. конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 338 - 350.
Доклад 2017
Съвременната логистика - бизнес и образование, Варна: Наука и икономика, 2017, 323 - 335.
Статия 2017
Народостопански архив, Свищов : Академично издателство „Ценов”, 2017, 4, 45 - 60.
Учебник 2016
Варна : Наука и икономика, 2016, 245.
Студия 2014
Год. Икон. унив. - Варна , 85 - 86, 2013 - 2014, с. 214 - 256.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 326 с.
Учебно помагало 2013
- 2. прераб. изд. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 182 с.
Учебник 2013
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 189 с.
Доклад 2013
Перспективи пред индустриалния бизнес, Международна научна конференция, Варна, Ико-консулт, 2013, 114-118.
Учебник 2013
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 224 с.
Преглед на всички публикации