Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Пламен Павлов

гл. ас. д-р Пламен Павлов

гл. ас. д-р Пламен Павлов

527

pavlov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 527: 13:15-15:15

Четвъртък, кабинет 527: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

15 мар 2021, кабинет : 13:30-14:30

05 апр 2021, кабинет : 13:30-14:30

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на инвестициите и иновациите Курс 5, УП-СНУ (Редовно обучение)
Управление на инвестициите и иновациите Курс 6, УП-ДНДО (Редовно обучение)
Спецсеминар Курс 4, ИБП (Редовно обучение)
Управление на иновациите Курс 4, ИБП (Дистанционно обучение)
Управление на иновациите Курс 4, ИБП (Редовно обучение)
Управление на персонала и организация на труда Курс 4, ИБП (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 H-211 Л Спецсеминар 20
Четвъртък
13:30 16:00 2-225 Л Управление на иновациите 20
Петък
13:30 16:00 2-129 У Управление на иновациите 20
Вид Година Публикация
Статия 2020
Народностопански архив = Economic Archive, Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 73, 2020, 1, 29 - 47 ; 27 - 43.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с докл. от науч.-практ. конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 338 - 350.
Статия 2017
Народностопански архив = Economoc Arhiv, Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 70, 2017, 4, 45 - 60 ; 42 - 55.
Доклад 2017
Съвременната логистика - бизнес и образование, Варна: Наука и икономика, 2017, 323 - 335.
Учебник 2016
Варна : Наука и икономика, 2016, 245.
Студия 2014
Год. Икон. унив. - Варна , 85 - 86, 2013 - 2014, с. 214 - 256.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 326 с.
Учебник 2013
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 224 с.
Учебно помагало 2013
- 2. прераб. изд. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 182 с.
Учебник 2013
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 189 с.
Преглед на всички публикации