Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Стоян Хадживеличков

гл. ас. д-р Стоян Хадживеличков

527

hvelichkov@ue-varna.bg

Консултации

Вторник, кабинет 527: 13:15-15:15

Сряда, кабинет 527: 11:15-13:15

Дати за неположени изпити

27 май 2020, кабинет МПИ, ТМР, БМР (Google Meet): 10:15-12:15

28 май 2020, кабинет ИМК, Потр.повед.(Google Meet): 10:15-12:15

Дисциплина Курс и Специалност
Интегрирани маркетингови комуникации Курс 3, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Бранд мениджмънт и реклама Курс 4, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 H-207 Л Бранд мениджмънт и реклама 2 18
Вторник
10:15 13:00 H-210 У Бранд мениджмънт и реклама 18
Четвъртък
09:15 11:00 2-130 Л Интегрирани маркетингови комуникации 20
11:15 13:00 2-130 У Интегрирани маркетингови комуникации 20
13:30 16:00 2-320 Л Бранд мениджмънт и реклама 18
Вид Година Публикация
Доклад 2016
Материалы II международной научно-практической конференции „Экономика и финансы: теория и практика“, Международное научно-практическое издание „Современные фундаментальные и прикладные исследования/International scientific periodical “Modern fundamental and applied researches”, Изд. Лугаского государственного университета имени Владимира Даля, ЛГУ, 2016, 11-15.
Доклад 2015
Агробизнсът и селските райони-настояще и бъдещо развитие, сб.доклади, Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие, Варна: Гея-принт, 2015, 197-205.
Доклад 2013
// Перспективи пред индустриалния бизнес : Междунар. науч. конф. : Посветена на 60 год. юбилей на кат. Икономика и управление на индустрията : Сб. докл., 6 - 7 дек. 2013 / Орг. к-т Илиан Минков и др. ; Ред. кол. Тодор Ненов и др. - Варна : Ико-консулт, 2013, с. 84 - 88.
Учебник 2013
Електронен учебник за дистанционно обучение, Варна: Наука и икономика, 2013, 222 с.
Други 2012
- Варна, 2012. - 214 с.
Статия 2011
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2011, № 1, с. 124 - 137.
Доклад 2006
Съвременни управленски практики IV, сб.доклади, Център по икономически и управленски науки, БСУ, 2, 2006, 64-71.
Статия 2005
сп. Известия, ИУ-Варна, 2005, 2, 100-109.
Студия 2004
Годишник на Икономически университет-Варна, Наука и икономика, 76, 2004, 514-565.
Доклад 2004
Развитие на индустриалния сектор и усъвършенстване на подготовката на специалисти с висше образование в Р.България, сб.доклади от научна конференция, посветена на 50 г. от създаването на катедра "Икономика и управление на индустрията", ИУ-Варна, 2004, 154-166.
Преглед на всички публикации