Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Стоян Хадживеличков

гл. ас. д-р Стоян Хадживеличков

527

hvelichkov@ue-varna.bg

Консултации

Вторник, кабинет 527: 13:15-15:15

Сряда, кабинет 527: 11:15-13:15

Дати за неположени изпити

08 юни 2020, кабинет Ликв.и изпити с индив.протоколи (Google Meet): 15:00-17:00

09 юни 2020, кабинет Ликв.и изпити с индив.протоколи (Google Meet): 15:00-17:00

10 юни 2020, кабинет Ликв.и изпити с индив.протоколи (Google Meet): 15:00-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетингови проучвания в индустрията Курс 3, Индустриален бизнес и предприемачество (Дистанционно обучение)
Маркетингови проучвания в индустрията Курс 3, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Потребителско поведение Курс 3, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Четвъртък
13:30 15:00 H-207 Л Потребителско поведение 16
15:15 17:00 H-207 У Маркетингови проучвания в индустрията 16
Петък
11:15 13:00 2-320 Л Маркетингови проучвания в индустрията 16
2020-09-29 (Вторник)
11:15 13:00 2-319 Л Маркетингови проучвания в индустрията 48
2020-09-30 (Сряда)
11:15 13:00 2-226 Л Маркетингови проучвания в индустрията 48
13:30 15:00 2-223 Л Маркетингови проучвания в индустрията 48
2020-10-02 (Петък)
08:15 11:00 2-316 У Маркетингови проучвания в индустрията 48
2020-10-04 (Неделя)
10:15 13:00 H-202 У Маркетингови проучвания в индустрията 48
Вид Година Публикация
Доклад 2016
Материалы II международной научно-практической конференции „Экономика и финансы: теория и практика“, Международное научно-практическое издание „Современные фундаментальные и прикладные исследования/International scientific periodical “Modern fundamental and applied researches”, Изд. Лугаского государственного университета имени Владимира Даля, ЛГУ, 2016, 11-15.
Доклад 2015
Агробизнсът и селските райони-настояще и бъдещо развитие, сб.доклади, Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие, Варна: Гея-принт, 2015, 197-205.
Доклад 2013
// Перспективи пред индустриалния бизнес : Междунар. науч. конф. : Посветена на 60 год. юбилей на кат. Икономика и управление на индустрията : Сб. докл., 6 - 7 дек. 2013 / Орг. к-т Илиан Минков и др. ; Ред. кол. Тодор Ненов и др. - Варна : Ико-консулт, 2013, с. 84 - 88.
Учебник 2013
Електронен учебник за дистанционно обучение, Варна: Наука и икономика, 2013, 222 с.
Други 2012
- Варна, 2012. - 214 с.
Статия 2011
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2011, № 1, с. 124 - 137.
Доклад 2006
Съвременни управленски практики IV, сб.доклади, Център по икономически и управленски науки, БСУ, 2, 2006, 64-71.
Статия 2005
сп. Известия, ИУ-Варна, 2005, 2, 100-109.
Доклад 2004
Развитие на индустриалния сектор и усъвършенстване на подготовката на специалисти с висше образование в Р.България, сб.доклади от научна конференция, посветена на 50 г. от създаването на катедра "Икономика и управление на индустрията", ИУ-Варна, 2004, 154-166.
Доклад 2004
Развитие на индустриалния сектор и усъвършенстване на подготовката на специалисти с висше образование в Р.България, сб.доклади от научна конференция, посветена на 50 г. от създаването на катедра "Икономика и управление на индустрията", ИУ-Варна, 2004, 141-153.
Преглед на всички публикации