Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Стоян Хадживеличков

гл. ас. д-р Стоян Хадживеличков

гл. ас. д-р Стоян Хадживеличков

527

hvelichkov@ue-varna.bg

Консултации

Вторник, кабинет 527: 13:15-15:15

Сряда, кабинет 527: 15:15-17:15

Дати за неположени изпити

02 ное 2021, кабинет https://meet.google.com/tsf-iyfk-ric: 13:15-14:15

23 ное 2021, кабинет https://meet.google.com/tsf-iyfk-ric: 13:15-14:15

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетингови проучвания в индустрията Курс 3, ИБП (Редовно обучение)
Потребителско поведение Курс 3, ИБП (Редовно обучение)
Интегрирани маркетингови комуникации Курс 3, ИБП (Дистанционно обучение)
Бранд мениджмънт и реклама Курс 4, ИБП (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2022-02-08 (Вторник)
10:15 13:00 Е-Н210 Л Интегрирани маркетингови комуникации 55
15:15 17:00 Е–323 Л Бранд мениджмънт и реклама 48
2022-02-09 (Сряда)
09:15 11:00 Е–323 Л Бранд мениджмънт и реклама 48
2022-02-10 (Четвъртък)
13:30 15:00 Е-Н101 Л Бранд мениджмънт и реклама 48
15:15 18:00 Е–Н208 Л Интегрирани маркетингови комуникации 55
2022-02-11 (Петък)
13:30 16:00 Е–433 У Бранд мениджмънт и реклама 48
2022-02-12 (Събота)
10:15 13:00 Е-Н101 Л Бранд мениджмънт и реклама 48
2022-02-13 (Неделя)
13:30 16:00 Е–433 У Бранд мениджмънт и реклама 48
Вид Година Публикация
Доклад 2016
Материалы II международной научно-практической конференции „Экономика и финансы: теория и практика“, Международное научно-практическое издание „Современные фундаментальные и прикладные исследования/International scientific periodical “Modern fundamental and applied researches”, Изд. Лугаского государственного университета имени Владимира Даля, ЛГУ, 2016, 11-15.
Доклад 2015
Агробизнсът и селските райони-настояще и бъдещо развитие, сб.доклади, Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие, Варна: Гея-принт, 2015, 197-205.
Учебник 2013
Електронен учебник за дистанционно обучение, Варна: Наука и икономика, 2013, 222 с.
Доклад 2013
// Перспективи пред индустриалния бизнес : Междунар. науч. конф. : Посветена на 60 год. юбилей на кат. Икономика и управление на индустрията : Сб. докл., 6 - 7 дек. 2013 / Орг. к-т Илиан Минков и др. ; Ред. кол. Тодор Ненов и др. - Варна : Ико-консулт, 2013, с. 84 - 88.
Други 2012
- Варна, 2012. - 214 с.
Статия 2011
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2011, № 1, с. 124 - 137.
Доклад 2006
Съвременни управленски практики IV, сб.доклади, Център по икономически и управленски науки, БСУ, 2, 2006, 64-71.
Статия 2005
сп. Известия, ИУ-Варна, 2005, 2, 100-109.
Доклад 2004
Развитие на индустриалния сектор и усъвършенстване на подготовката на специалисти с висше образование в Р.България, сб.доклади от научна конференция, посветена на 50 г. от създаването на катедра "Икономика и управление на индустрията", ИУ-Варна, 2004, 154-166.
Доклад 2004
Развитие на индустриалния сектор и усъвършенстване на подготовката на специалисти с висше образование в Р.България, сб.доклади от научна конференция, посветена на 50 г. от създаването на катедра "Икономика и управление на индустрията", ИУ-Варна, 2004, 141-153.
Преглед на всички публикации