Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Стоян Хадживеличков

гл. ас. д-р Стоян Хадживеличков

гл. ас. д-р Стоян Хадживеличков

527

hvelichkov@ue-varna.bg

Консултации

Вторник, кабинет 527: 11:00-13:00

Сряда, кабинет 527: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

23 мар 2021, кабинет Онлайн: 11:00-13:00

24 мар 2021, кабинет Онлайн: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетингови проучвания в индустрията Курс 3, ИБП (Редовно обучение)
Потребителско поведение Курс 3, ИБП (Редовно обучение)
Интегрирани маркетингови комуникации Курс 3, ИБП (Дистанционно обучение)
Интегрирани маркетингови комуникации Курс 3, ИБП (Редовно обучение)
Бранд мениджмънт и реклама Курс 4, ИБП (Редовно обучение)
Бранд мениджмънт и реклама Курс 4, ИБП (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 H-208 Л Интегрирани маркетингови комуникации 16
13:30 16:00 H-206 Л Бранд мениджмънт и реклама 20
Вторник
13:30 16:00 2-130 У Бранд мениджмънт и реклама 20
Четвъртък
16:15 19:00 2-316 Л Бранд мениджмънт и реклама 1 20
Вид Година Публикация
Доклад 2016
Материалы II международной научно-практической конференции „Экономика и финансы: теория и практика“, Международное научно-практическое издание „Современные фундаментальные и прикладные исследования/International scientific periodical “Modern fundamental and applied researches”, Изд. Лугаского государственного университета имени Владимира Даля, ЛГУ, 2016, 11-15.
Доклад 2015
Агробизнсът и селските райони-настояще и бъдещо развитие, сб.доклади, Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие, Варна: Гея-принт, 2015, 197-205.
Доклад 2013
// Перспективи пред индустриалния бизнес : Междунар. науч. конф. : Посветена на 60 год. юбилей на кат. Икономика и управление на индустрията : Сб. докл., 6 - 7 дек. 2013 / Орг. к-т Илиан Минков и др. ; Ред. кол. Тодор Ненов и др. - Варна : Ико-консулт, 2013, с. 84 - 88.
Учебник 2013
Електронен учебник за дистанционно обучение, Варна: Наука и икономика, 2013, 222 с.
Други 2012
- Варна, 2012. - 214 с.
Статия 2011
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2011, № 1, с. 124 - 137.
Доклад 2006
Съвременни управленски практики IV, сб.доклади, Център по икономически и управленски науки, БСУ, 2, 2006, 64-71.
Статия 2005
сп. Известия, ИУ-Варна, 2005, 2, 100-109.
Доклад 2004
Развитие на индустриалния сектор и усъвършенстване на подготовката на специалисти с висше образование в Р.България, сб.доклади от научна конференция, посветена на 50 г. от създаването на катедра "Икономика и управление на индустрията", ИУ-Варна, 2004, 141-153.
Студия 2004
Годишник на Икономически университет-Варна, Наука и икономика, 76, 2004, 514-565.
Преглед на всички публикации