Икономически университет - Варна

доц. д-р Иван Петров

Консултации

Сряда, 15:00-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов мениджмънт Курс 4, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Управление на малкия бизнес Курс 4, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 3, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 3, Индустриален бизнес и предприемачество (Дистанционно обучение)
Маркетингови проучвания в индустрията Курс 3, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Икономически анализ на предприятието Курс 4, Индустриален бизнес и предприемачество (Дистанционно обучение)
Контролинг в логистиката Курс 5, 2627 (Дистанционно обучение)
Контролинг в логистиката Курс 6, 2628 (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 15:00 2-127 Л Финансов мениджмънт 20
15:15 18:00 2-318 Л Предприемачество 16
Сряда
13:30 15:00 223 Л Управление на малкия бизнес 28, 29
Петък
11:15 13:00 2-320 Л Маркетингови проучвания в индустрията 16
2020-09-23 (Сряда)
10:15 13:00 H-203 Л Икономически анализ на предприятието 5
2020-09-26 (Събота)
13:30 16:00 127В Л Икономически анализ на предприятието 5
2020-09-27 (Неделя)
13:30 16:00 232 Л Предприемачество 48
2020-09-28 (Понеделник)
10:15 13:00 2-226 Л Икономически анализ на предприятието 5
2020-09-30 (Сряда)
08:15 11:00 2-228 Л Предприемачество 48
2020-10-01 (Четвъртък)
08:15 11:00 2-225 Л Предприемачество 48
2020-10-08 (Четвъртък)
10:15 13:00 H-211 Л Контролинг в логистиката 40, 71
2020-10-12 (Понеделник)
16:15 19:00 2-229 У Контролинг в логистиката 40, 71
Вид Година Публикация
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научно-практическа конференция посветена на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 116 - 125.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюза на учените - Варна, 7, 2018, 2, 154 - 162.
Монография 2015
. - Варна : Ико-консулт, 2015, 340 с. : с табл., диагр.
Учебник 2013
Варна: Наука и икономика, 2013, 270 с.
Други 2012
- Варна , 2010. - 246 с.
Монография 2011
- Варна : Ико-консулт, 2011. - 184 с.
Други 2011
- София, 2011. - 45 с.
Доклад 2008
Актуални проблеми на икономиката и управлението на бизнеса: Сборник с доклади от Юбилейна научно-приложна конференция, Варна : График, 2008, с. 130 - 137.
Учебно помагало 2005
Варна : Наука и икономика, 2005, 197.
Монография 2003
Варна: Стено, 2003, 464.
Преглед на всички публикации