Икономически университет – Варна

доц. д-р Иван Петров

доц. д-р Иван Петров

доц. д-р Иван Петров

527

0882164683

ivan_petrov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Вторник, кабинет 527: 17:00-18:00

Понеделник, кабинет https://meet.google.com/pbs-bpec-ine: 08:30-09:30

Дати за неположени изпити

18 окт 2023, кабинет 527: 12:30-14:30

22 ное 2023, кабинет 527: 12:30-14:30

14 ное 2023, кабинет H-205: 15:15-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на малкия бизнес Курс 4, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Индустриално предприемачество Курс 3, ИБП (Редовно обучение)
Индустриално предприемачество * Курс 3, ИБП (Дистанционно обучение)
Икономически анализ на предприятието * Курс 4, ИБП (Дистанционно обучение)
Контролинг в логистиката * Курс 5, ЛМЕН (Дистанционно обучение)
Контролинг в логистиката * Курс 5, ЛМЕН-СНУ (Дистанционно обучение)
Контролинг в логистиката * Курс 6, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-226 Л Индустриално предприемачество 14
13:30 15:00 2-129 Л Управление на малкия бизнес 17
Сряда
15:15 17:00 2-127 У Индустриално предприемачество 14
Четвъртък
11:15 13:00 2-320 У Управление на малкия бизнес 17
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Индустриален бизнес и предприемачество Икономически анализ на предприятието 4 49 eLearn 09.01.2024 14:00 - 16:00
Индустриален бизнес и предприемачество Индустриално предприемачество 3 42 eLearn 13.01.2024 11:00 - 13:00
Индустриален бизнес и предприемачество Индустриално предприемачество 3 14 1-437 16.01.2024 14:00 - 16:00
Логистика Управление на малкия бизнес 4 17 1-50 17.01.2024 12:00 - 14:00
Логистичен мениджмънт Контролинг в логистиката 5 27 eLearn 27.01.2024 10:00 - 12:00
Логистичен мениджмънт - СНУ Контролинг в логистиката 5 28 eLearn 27.01.2024 10:00 - 12:00
Логистичен мениджмънт - ДНДО Контролинг в логистиката 6 52 eLearn 27.01.2024 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 годишнината от създаването на специалност „Логистика“ в Икономически университет - Варна, 28 октомври 2022, Варна, Варна : Наука и икономика, 2022, 79-85., ISSN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 годишнината от създаването на специалност „Логистика“ в Икономически университет - Варна, 28 октомври 2022, Варна, Варна : Наука и икономика, 2022, 95-105., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Монография 2021
Варна : Ико-консулт , 2021, 220. - Сер. (Библ. PhD Защитени докторски дисертации ; 3) ., ISBN(печатно) 978-954-8235-14-3
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюза на учените - Варна, 7, 2018, 2, 154 - 162.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научно-практическа конференция посветена на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 116 - 125.
Монография 2015
. - Варна : Ико-консулт, 2015, 340 с. : с табл., диагр.
Учебник 2013
Варна: Наука и икономика, 2013, 270 с.
Други 2012
- Варна , 2010. - 246 с.
Други 2011
- София, 2011. - 45 с.
Монография 2011
- Варна : Ико-консулт, 2011. - 184 с.
Преглед на всички публикации