Икономически университет – Варна

доц. д-р Иван Петров

доц. д-р Иван Петров

доц. д-р Иван Петров

527

0882164683

ivan_petrov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет онлайн https://meet.google.com/pbs-bpec-ine: 09:00-11:00

Дати за неположени изпити

21 окт 2021, кабинет https://meet.google.com/pbs-bpec-ine: 15:00-17:00

25 ное 2021, кабинет https://meet.google.com/pbs-bpec-ine: 15:00-17:00

16 дек 2021, кабинет 527: 15:00-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на малкия бизнес Курс 3, ИБП (Дистанционно обучение)
Управление на малкия бизнес Курс 4, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 3, ИБП (Редовно обучение)
Маркетингови проучвания в индустрията Курс 3, ИБП (Редовно обучение)
Корпоративен контролинг Курс 5, КБУ (Дистанционно обучение)
Корпоративен контролинг Курс 5, КБУ-СНУ (Дистанционно обучение)
Корпоративен контролинг Курс 6, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Корпоративен контролинг Курс 6, КБУ-СПН (Дистанционно обучение)
Планиране и анализ на предприятието Курс 5, УП-СНУ (Задочно обучение)
Планиране и анализ на предприятието Курс 5, КБУ-СНУ (Дистанционно обучение)
Планиране и анализ на предприятието Курс 6, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Планиране и анализ на предприятието Курс 6, КБУ-СПН (Дистанционно обучение)
Контролинг в логистиката Курс 5, ЛМЕН-СНУ (Дистанционно обучение)
Контролинг в логистиката Курс 5, ЛМЕН (Дистанционно обучение)
Контролинг в логистиката Курс 6, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Контролинг в логистиката Курс 6, ЛМЕН-СПН (Дистанционно обучение)
Инвестиции в логистична инфраструктура Курс 4, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2022-02-07 (Понеделник)
11:15 13:00 Е–Н209 Л Управление на малкия бизнес 55
13:30 15:00 Е–Н209 Л Управление на малкия бизнес 55
15:15 17:00 Е-221 Л Корпоративен контролинг 32, 33, 63, 64
2022-02-08 (Вторник)
15:15 18:00 Е-220 Л Планиране и анализ на предприятието 33, 63, 64
2022-02-09 (Сряда)
10:15 13:00 Е-221 Л Корпоративен контролинг 32, 33, 63, 64
13:30 16:00 Е–Н208 Л Управление на малкия бизнес 55
2022-02-11 (Петък)
15:15 17:00 Е-Н210 Л Управление на малкия бизнес 55
2022-02-12 (Събота)
12:15 15:00 Е-305 У Корпоративен контролинг 32, 33, 63, 64
15:15 18:00 Е–Н208 У Управление на малкия бизнес 55
2022-02-13 (Неделя)
09:15 12:00 Е-222 У Планиране и анализ на предприятието 33, 63, 64
13:30 16:00 Е-Н210 У Управление на малкия бизнес 55
2022-02-02 (Сряда)
09:38 12:38 Е-305 Л Планиране и анализ на предприятието 22
2022-02-03 (Четвъртък)
10:30 12:38 Е-306 Л Планиране и анализ на предприятието 22
2022-02-08 (Вторник)
10:30 13:16 H-208 У Планиране и анализ на предприятието 22
2022-02-11 (Петък)
09:38 11:46 H-207 У Планиране и анализ на предприятието 22
Вид Година Публикация
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научно-практическа конференция посветена на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 116 - 125.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюза на учените - Варна, 7, 2018, 2, 154 - 162.
Монография 2015
. - Варна : Ико-консулт, 2015, 340 с. : с табл., диагр.
Учебник 2013
Варна: Наука и икономика, 2013, 270 с.
Други 2012
- Варна , 2010. - 246 с.
Други 2011
- София, 2011. - 45 с.
Монография 2011
- Варна : Ико-консулт, 2011. - 184 с.
Доклад 2008
Актуални проблеми на икономиката и управлението на бизнеса: Сборник с доклади от Юбилейна научно-приложна конференция, Варна : График, 2008, с. 130 - 137.
Учебно помагало 2005
Варна : Наука и икономика, 2005, 197.
Монография 2003
Варна: Стено, 2003, 464.
Преглед на всички публикации