Икономически университет – Варна

доц. д-р Иван Петров

доц. д-р Иван Петров

доц. д-р Иван Петров

527

0882164683

ivan_petrov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Вторник, кабинет 527: 16:00-17:00

Сряда, кабинет https://meet.google.com/pbs-bpec-ine: 16:30-17:30

Дати за неположени изпити

26 мар 2024, кабинет H-205: 16:00-18:00

09 апр 2024, кабинет H-205: 16:00-18:00

26 мар 2024, кабинет https://meet.google.com/kjp-bfrm-jgz: 16:00-18:00

09 апр 2024, кабинет https://meet.google.com/kjp-bfrm-jgz: 16:00-18:00

Управление на малкия бизнес
Бизнес диагностика
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Корпоративен бизнес и управление Корпоративен контролинг 5 25 eLearn 10.05.2024 14:00 - 16:00
Корпоративен бизнес и управление - СНУ Корпоративен контролинг 5 26 eLearn 10.05.2024 14:00 - 16:00
Корпоративен бизнес и управление - ДНДО Корпоративен контролинг 6 51 eLearn 10.05.2024 14:00 - 16:00
Корпоративен бизнес и управление - СПН Корпоративен контролинг 6 59 eLearn 10.05.2024 14:00 - 16:00
Управление на проекти - СНУ Планиране и анализ на предприятието 5 15 1-51 11.05.2024 10:00 - 12:00
Управление на проекти - ДНДО Планиране и анализ на предприятието 6 45 1-51 11.05.2024 10:00 - 12:00
Корпоративен бизнес и управление - СНУ Планиране и анализ на предприятието 5 26 eLearn 18.05.2024 11:00 - 13:00
Корпоративен бизнес и управление - ДНДО Планиране и анализ на предприятието 6 51 eLearn 18.05.2024 11:00 - 13:00
Корпоративен бизнес и управление - СПН Планиране и анализ на предприятието 6 59 eLearn 18.05.2024 11:00 - 13:00
Индустриален бизнес и предприемачество Управление на малкия бизнес 3 42 eLearn 05.06.2024 15:00 - 17:00
Бизнес икономика Бизнес диагностика 3 5 Н-214 10.06.2024 12:00 - 14:00
Индустриален бизнес и предприемачество Управление на малкия бизнес 3 14 1-437 20.06.2024 12:00 - 14:00
Дата Час Зала Бележки
27.06.2024 11:00 - 13:00 eLearn
27.06.2024 13:00 - 15:00 1-437
28.06.2024 11:00 - 13:00 eLearn
28.06.2024 13:00 - 15:00 1-437
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. , Union of Scientists - Varna, Economic Sciences Series, 2023, 12(3), pp.34-45., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.3.34 / Линк
Доклад 2023
Индустриалният бизнес - перспективи и възможности = Industrial Business - Perspectives & Opportunities : Сборник с доклади : Kръгла маса : По повод 75 - год. от създаването на спец."Индустриален бизнес и предприемачество" и 70 - год. от създаването на катедра "Индустриален бизнес и логистика" в ИУ - Варна, 27 октомври 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 265-275., ISSN(онлайн) 978-954-21-1164-1 / Линк
Доклад 2023
Индустриалният бизнес - перспективи и възможности = Industrial Business - Perspectives & Opportunities : Сборник с доклади : Kръгла маса : По повод 75 - год. от създаването на спец."Индустриален бизнес и предприемачество" и 70 - год. от създаването на катедра "Индустриален бизнес и логистика" в ИУ - Варна, 27 октомври 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 280-291., ISBN(онлайн) 978-954-21-1164-1 / Линк
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 годишнината от създаването на специалност „Логистика“ в Икономически университет - Варна, 28 октомври 2022, Варна, Варна : Наука и икономика, 2022, 79-85., ISSN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 годишнината от създаването на специалност „Логистика“ в Икономически университет - Варна, 28 октомври 2022, Варна, Варна : Наука и икономика, 2022, 95-105., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Монография 2021
Варна : Ико-консулт , 2021, 220. - Сер. (Библ. PhD Защитени докторски дисертации ; 3) ., ISBN(печатно) 978-954-8235-14-3
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научно-практическа конференция посветена на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 116 - 125.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюза на учените - Варна, 7, 2018, 2, 154 - 162.
Монография 2015
. - Варна : Ико-консулт, 2015, 340 с. : с табл., диагр.
Учебник 2013
Варна: Наука и икономика, 2013, 270 с.
Преглед на всички публикации