Икономически университет – Варна

доц. д-р Иван Петров

доц. д-р Иван Петров

доц. д-р Иван Петров

527

0882164683

ivan_petrov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 527: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

15 фев 2021, кабинет https://meet.google.com/cnb-nkhp-smb: 11:00-13:00

16 фев 2021, кабинет https://meet.google.com/cnb-nkhp-smb: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов мениджмънт Курс 4, ИБП (Редовно обучение)
Управление на малкия бизнес Курс 3, ИБП (Дистанционно обучение)
Управление на малкия бизнес Курс 3, ИБП (Редовно обучение)
Управление на малкия бизнес Курс 4, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Управление на малкия бизнес Курс 4, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 3, ИБП (Редовно обучение)
Маркетингови проучвания в индустрията Курс 3, ИБП (Редовно обучение)
Корпоративен контролинг Курс 5, КБУ-СНУ (Дистанционно обучение)
Корпоративен контролинг Курс 5, КБУ (Дистанционно обучение)
Корпоративен контролинг Курс 6, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Корпоративен контролинг Курс 6, КБУ-СПН (Дистанционно обучение)
Планиране и анализ на предприятието Курс 5, УП-СНУ (Редовно обучение)
Планиране и анализ на предприятието Курс 5, КБУ-СНУ (Дистанционно обучение)
Планиране и анализ на предприятието Курс 6, УП-ДНДО (Редовно обучение)
Планиране и анализ на предприятието Курс 6, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Планиране и анализ на предприятието Курс 6, КБУ-СПН (Дистанционно обучение)
Контролинг в логистиката Курс 5, ЛМЕН-СНУ (Редовно обучение)
Контролинг в логистиката Курс 5, ЛМЕН (Редовно обучение)
Контролинг в логистиката Курс 6, ЛМЕН-ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-222 Л Управление на малкия бизнес 21
Вторник
13:30 16:00 523 У Управление на малкия бизнес 21
Сряда
08:15 11:00 H-206 Л Управление на малкия бизнес 16
Четвъртък
09:15 11:00 H-206 У Управление на малкия бизнес 16
2021-02-24 (Сряда)
11:15 12:00 Н-107 Л Планиране и анализ на предприятието 11
12:15 13:00 Н-107 У Планиране и анализ на предприятието 11
Вид Година Публикация
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научно-практическа конференция посветена на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 116 - 125.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюза на учените - Варна, 7, 2018, 2, 154 - 162.
Монография 2015
. - Варна : Ико-консулт, 2015, 340 с. : с табл., диагр.
Учебник 2013
Варна: Наука и икономика, 2013, 270 с.
Други 2012
- Варна , 2010. - 246 с.
Монография 2011
- Варна : Ико-консулт, 2011. - 184 с.
Други 2011
- София, 2011. - 45 с.
Доклад 2008
Актуални проблеми на икономиката и управлението на бизнеса: Сборник с доклади от Юбилейна научно-приложна конференция, Варна : График, 2008, с. 130 - 137.
Учебно помагало 2005
Варна : Наука и икономика, 2005, 197.
Монография 2003
Варна: Стено, 2003, 464.
Преглед на всички публикации