Икономически университет - Варна

доц. д-р Иван Петров

Консултации

Четвъртък, 08:00-10:00

Дати за неположени изпити

21 май 2020, кабинет : 09:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на малкия бизнес Курс 3, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Управление на малкия бизнес Курс 4, Логистика (Редовно обучение)
Бизнес диагностика Курс 3, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 16:00 2-224 Л Управление на малкия бизнес 20
16:15 19:00 2-313 Л Управление на малкия бизнес 19
Четвъртък
10:15 13:00 303 У Управление на малкия бизнес 19
Петък
09:15 11:00 2-131 Л Бизнес диагностика 28, 29
11:15 13:00 2-132 У Управление на малкия бизнес 20
Вид Година Публикация
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научно-практическа конференция посветена на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 116 - 125.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюза на учените - Варна, 7, 2018, 2, 154 - 162.
Монография 2015
. - Варна : Ико-консулт, 2015, 340 с. : с табл., диагр.
Учебник 2013
Варна: Наука и икономика, 2013, 270 с.
Други 2012
- Варна , 2010. - 246 с.
Монография 2011
- Варна : Ико-консулт, 2011. - 184 с.
Други 2011
- София, 2011. - 45 с.
Доклад 2008
Актуални проблеми на икономиката и управлението на бизнеса: Сборник с доклади от Юбилейна научно-приложна конференция, Варна : График, 2008, с. 130 - 137.
Учебно помагало 2005
Варна : Наука и икономика, 2005, 197.
Монография 2003
Варна: Стено, 2003, 464.
Преглед на всички публикации