Икономически университет – Варна

х. доц. д-р Благо Благоев

х. доц. д-р Благо Благоев

х. доц. д-р Благо Благоев

442

+359 888 978 590

b.blagoev@ue-varna.bg

Магистърски семинар
Управление на логистични системи
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Логистичен мениджмънт Управление на логистични системи 5 27 eLearn 20.01.2024 11:00 - 13:00
Логистичен мениджмънт - СНУ Управление на логистични системи 5 28 eLearn 20.01.2024 11:00 - 13:00
Логистичен мениджмънт - ДНДО Управление на логистични системи 6 52 eLearn 20.01.2024 11:00 - 13:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки