Икономически университет – Варна

х. ас. Яна Балашова-Костадинова Неактивен

х. ас. Яна Балашова-Костадинова

х. ас. Яна Балашова-Костадинова Неактивен

415

yana.kostadinova@ue-varna.bg

http://www.linkedin.com/in/yanakostadinova/

Автобиография

Вид Година Публикация
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature [Управление и устойчиво развитие:XXI Междунар. науч. конф., 22.03.19], София : ЛТУ, 2, 2019, 75, 53-59., ISSN(печатно) 1311-4506, ISSN(онлайн) 1311-4506 / Линк
Статия 2018
Journal of Emerging Trends in Marketing and Management [Emerging Trends in Marketing and Management : ETIM&M : 3rd Annual International Conference, 2018, September 27nd - 29th Bucharest, Romania], Bucharest : The Bucharest University of Economic Studies Publ. House, 1, 2018, 1, 55 - 68.
Статия 2017
International Conference on Marketing and Business Development Journal [5 Ed. of the International Conference MBD2017, June 15th - 17th 2017, Bucharest, Romania], Bucharest : The Bucharest University of Economic Studies Publ. House, 1, 2017, 1, 41 - 52.
Статия 2016
Journal of Emerging Trends in Marketing and Management [Emerging Trends in Marketing and Management : ETIM&M : 1st Annual International Conference], Bucharest : The Bucharest University of Economic Studies Publ. House, 1, 2016, 1, 111 - 118.
Преглед на всички публикации