Икономически университет – Варна

проф. д-р Румен Калчев

проф. д-р Румен Калчев

проф. д-р Румен Калчев

108

0882164679

kalchev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 108, онлайн: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

10 мар 2022, кабинет онлайн,тестов център: 12:30-13:30

07 апр 2022, кабинет онлайн, тестов център: 12:30-13:30

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на човешките ресурси Курс 3, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси Курс 3, ПИМ (Редовно обучение)
Спецсеминар (по специализации) Курс 4, ПИМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
13:30 16:00 Е-319 Л Спецсеминар (по специализации) 12
Четвъртък
16:15 19:00 Е-319 Л Спецсеминар (по специализации) 12
Петък
10:15 13:00 Е-111 Л Управление на човешките ресурси 6, 7, 9
13:30 16:00 Е-317 Л Спецсеминар (по специализации) 2 12
Вид Година Публикация
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 33-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2018 г., посвет. на 65 г. от създав. на кат. Икон. и управл. на строит., Варна : Наука и икономика, 2018, 71 - 80.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017, Варна : Унив. изд. Наука и икономика , 2017, 15 - 24.
Доклад 2015
Modern Scientific Potential 2015 : Materials of the XI International Scientific and Practical Conference, February 28 - March 7, 2015 : Volume 5. Economic Science, Sheffield : Science and Education Ltd., 2015, 41 - 44.
Учебно помагало 2015
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 171 с. : с табл., диагр.
Статия 2015
// Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. наука и икономика, 2015, с. 326 - 329.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 17 - 24.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 399 с.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 292 с. : с табл., диагр.
Доклад 2013
// Экономика, социология и право, 2013, № 4, с. 69 - 74.
Учебник 2013
Варна : Наука и икономика, 2013, 368.
Преглед на всички публикации