Икономически университет – Варна

проф. д-р Румен Калчев

проф. д-р Румен Калчев

проф. д-р Румен Калчев

108

kalchev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 108: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

07 мар 2023, кабинет 108, тестов център: 14:00-15:00

04 апр 2023, кабинет 108, тестов център: 14:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на човешките ресурси Курс 3, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси Курс 3, ПИМ (Редовно обучение)
Спецсеминар (по специализации) Курс 4, ПИМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-310 Л Управление на човешките ресурси 6, 8
Вторник
10:15 13:00 2-129 Л Спецсеминар (по специализации) 9
Четвъртък
13:30 16:00 2-313 Л Спецсеминар (по специализации) 9
Петък
07:30 10:00 2-229 Л Спецсеминар (по специализации) 1 9
Вид Година Публикация
Доклад 2022
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция - ноември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 37-42., ISSN(онлайн) 2683-0280 / Линк
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 33-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2018 г., посвет. на 65 г. от създав. на кат. Икон. и управл. на строит., Варна : Наука и икономика, 2018, 71 - 80.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017, Варна : Унив. изд. Наука и икономика , 2017, 15 - 24.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 17 - 24.
Доклад 2015
Modern Scientific Potential 2015 : Materials of the XI International Scientific and Practical Conference, February 28 - March 7, 2015 : Volume 5. Economic Science, Sheffield : Science and Education Ltd., 2015, 41 - 44.
Учебно помагало 2015
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 171 с. : с табл., диагр.
Статия 2015
// Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. наука и икономика, 2015, с. 326 - 329.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 399 с.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 292 с. : с табл., диагр.
Статия 2013
Socio-economic Research Bulletin : Coll. of Sci. Works . - Odessa : Ministry of Education a. Sci. of Ukraine. Odessa National Econ. Univ., 2013, № 3 (50), с. 60 - 67.
Преглед на всички публикации