Икономически университет - Варна

доц. д-р Гергана Славова-Стефанова

доц. д-р Гергана Славова-Стефанова

519

ggss@ue-varna.bg

Автобиография

Преподавани дисциплини: Микро икономика; Макро икономика; Предприемачество ( основен курс); Световно селско стопанство; Предприемачество в аграрната сфера; Мениджмънт на аграрното предприятие; Европейски програми и проекти за финансиране на аграрния бизнес; Селски туризъм;Нетрадиционни дейности; Международен агробизнес;Kонтрол и безопасност на храните; Управление на проекти; Интегриран мениджмънт; Мениджмънт в аграрния бизнес;Екологичен туризъм; Екологични практики в аграрния бизнес;

Консултации

Понеделник, кабинет 519: 11:15-13:15

Дати за неположени изпити

12 окт 2020, кабинет 519: 11:15-13:15

23 ное 2020, кабинет 519: 11:15-13:15

14 дек 2020, кабинет 519: 11:15-13:15

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на бизнес проекти Курс 5, 2610 (Дистанционно обучение)
Нетрадиционни дейности в селските райони Курс 4, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Екологични практики в агробизнеса Курс 3, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Мениджмънт на аграрния бизнес Курс 4, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Мениджмънт и организация в аграрния бизнес Курс 6, 2601 (Редовно обучение)
Европейски програми и проекти в аграрния бизнес Курс 6, 2601 (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 H-103 У Екологични практики в агробизнеса 18
Вторник
13:30 16:00 2-226 Л Мениджмънт на аграрния бизнес 32
Сряда
09:15 11:00 2-319 Л Нетрадиционни дейности в селските райони 32
11:15 13:00 2-319 У Мениджмънт на аграрния бизнес 32
Четвъртък
13:30 15:00 2-318 У Нетрадиционни дейности в селските райони 32
15:15 17:00 2-313 Л Екологични практики в агробизнеса 18
2020-10-13 (Вторник)
11:15 12:00 Н-107 Л Европейски програми и проекти в аграрния бизнес 74
2020-10-20 (Вторник)
09:15 10:00 Н-107 Л Мениджмънт и организация в аграрния бизнес 74
10:15 11:00 Н-107 У Мениджмънт и организация в аграрния бизнес 74
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 303 - 314.
Доклад 2020
Икономическо развитие и политики - реалности и перспективи : Юбилейна международна научна конференция, посветена на 70-год. на Института за икономически изследвания при БАН, 21 - 22 ноември 2019 г., София , София : Институт за икономически изследвания при БАН, 2020, 601 - 609.
Статия 2020
Пари и култура = Money and Culture, София : ВУЗФ, 2020, 3, 57 - 70.
Статия 2019
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora : Trakia University, 17, 2019, Suppl. 1, 619 - 626.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие, София : ЛТУ, 78, 2019, 1, 22 - 28.
Статия 2019
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora : Trakia University, 17, 2019, Suppl. 1, 471 - 479.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 2, 148 - 154.
Статия 2019
JEEMS Journal of East European Management Studies, Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 24, 2019, 3, 497 - 508.
Доклад 2019
75 години Съюз на учените в България - в полза на науката и образованието : Доклади от Национална научна конференция, 26 - 28 септ. 2019 г., МДУ Фредерик Жолио-Кюри, Св. Св. Константин и Елена, Варна, Варна : Съюз на учените в България, 2019, 276 - 284. ISBN 978-954-397-045-2.
Доклад 2019
Устойчиво управление на човешките ресурси в съвременната икономическа реалност : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, организирана от ИУ - Варна, 25 окт. 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 188 - 201.
Преглед на всички публикации