Икономически университет – Варна

доц. д-р Гергана Славова-Стефанова

доц. д-р Гергана Славова-Стефанова

доц. д-р Гергана Славова-Стефанова

519

ggss@ue-varna.bg

Автобиография

Преподавани дисциплини: Микро икономика; Макро икономика; Предприемачество ( основен курс); Световно селско стопанство; Предприемачество в аграрната сфера; Мениджмънт на аграрното предприятие; Европейски програми и проекти за финансиране на аграрния бизнес; Селски туризъм;Нетрадиционни дейности; Международен агробизнес;Kонтрол и безопасност на храните; Управление на проекти; Интегриран мениджмънт; Мениджмънт в аграрния бизнес;Екологичен туризъм; Екологични практики в аграрния бизнес;

Консултации

Вторник, кабинет 519 или връзка към линка за google meet ( на страницата на съответната дисциплина): 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

09 мар 2021, кабинет 519 или връзка към линка за google meet ( на страницата на съответната дисциплина): 11:00-13:00

20 апр 2021, кабинет 519 или връзка към линка за google meet ( на страницата на съответната дисциплина): 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение в предприемачеството Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, БИС (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Международен агробизнес Курс 3, АБ (Редовно обучение)
Нетрадиционни дейности в селските райони Курс 4, АБ (Редовно обучение)
Селски туризъм Курс 6, АБ-ДНДО (Редовно обучение)
Екологични практики в агробизнеса Курс 3, АБ (Редовно обучение)
Мениджмънт на аграрния бизнес Курс 4, АБ (Редовно обучение)
Мениджмънт и организация в аграрния бизнес Курс 6, АБ-ДНДО (Редовно обучение)
Европейски програми и проекти в аграрния бизнес Курс 6, АБ-ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
09:15 11:00 H-101 У Международен агробизнес 18
Сряда
13:30 15:00 2-217 Л Международен агробизнес 18
Четвъртък
09:15 11:00 232 У Въведение в предприемачеството 36, 37, 39
11:15 13:00 434 У Въведение в предприемачеството 10, 16, 17
2021-02-23 (Вторник)
11:15 12:00 Н-107 Л Селски туризъм 74
12:15 13:00 Н-107 У Селски туризъм 74
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 303 - 314.
Доклад 2020
Икономическо развитие и политики - реалности и перспективи : Юбилейна международна научна конференция, посветена на 70-год. на Института за икономически изследвания при БАН, 21 - 22 ноември 2019 г., София , София : Институт за икономически изследвания при БАН, 2020, 601 - 609.
Статия 2020
Пари и култура = Money and Culture, София : ВУЗФ, 2020, 3, 57 - 70.
Доклад 2019
Digitalisation and Circular Economy: Forestry and Forestry Based Industry Implications : Proceedings of Scientic Papers : 12th Woodema Annual International Scientific Conference, September, 11th - 13th, Varna, Bulgaria , Sofia : Union of Scientists of Bulgaria, 2019, 61 - 67.
Статия 2019
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora : Trakia University, 17, 2019, Suppl. 1, 619 - 626.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие, София : ЛТУ, 78, 2019, 1, 22 - 28.
Статия 2019
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora : Trakia University, 17, 2019, Suppl. 1, 471 - 479.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 2, 148 - 154.
Статия 2019
JEEMS Journal of East European Management Studies, Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 24, 2019, 3, 497 - 508.
Доклад 2019
75 години Съюз на учените в България - в полза на науката и образованието : Доклади от Национална научна конференция, 26 - 28 септ. 2019 г., МДУ Фредерик Жолио-Кюри, Св. Св. Константин и Елена, Варна, Варна : Съюз на учените в България, 2019, 276 - 284. ISBN 978-954-397-045-2.
Преглед на всички публикации