Икономически университет – Варна

проф. д-р Веселина Димитрова

проф. д-р Веселина Димитрова

проф. д-р Веселина Димитрова

Н-108

0882 164 702

vesselina.dimitrova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Вторник, кабинет Н-108 : 08:00-10:00

Консултации на място

Сряда, кабинет Н-108 : 17:00-18:00

Понеделник, кабинет онлайн: https://meet.google.com/rnb-ouvh-mdk: 13:00-14:00

Дати за неположени изпити

16 окт 2023, кабинет 2-320: 11:15-

08 ное 2023, кабинет 1-434: 15:15-

Дисциплина Курс и Специалност
Дипломантски семинар Курс 4, МИО (Редовно обучение)
Устойчиво производство и потребление Курс 4, МИО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 2-320 У Дипломантски семинар 29
Вторник
10:15 13:00 2-313 Л Устойчиво производство и потребление 29, 30
Сряда
15:15 17:00 434 У Дипломантски семинар 30
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Международни икономически отношения Устойчиво производство и потребление 4 29 1-301 26.01.2024 10:00 - 12:00
Международни икономически отношения Устойчиво производство и потребление 4 30 1-301 26.01.2024 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Членството на България в ЕС: петнадесет години по-късно : Двадесет и първа международна научна конференция, 6-7 октомври 2022 г., УНСС = The Membership оf Bulgaria in the European Union: Fifteen Years Later : Twenty-first Scientific Conference dedicated to the 70th anniversary of the International Economic Relations and Business Department …, 6-7 October 2022, UNWE - Sofia: В 2 т. : Т. 2, София : Изд. комплекс УНСС, Vol. 2, 2023, 150-158. / Линк
Доклад 2023
New Trends in Sustainable Business and Consumption : BASIQ 2023 : 9th International Conference : Conference Proceedings, 8-10 June 2023, “Ovidius” University of Constanta, Faculty of Economic Sciences, Constanta, Romania. Buchares : Budapest University of Economic Sciences, 2023, 274-279., ISSN(печатно) ISSN 2457-483X / DOI 10.24818/BASIQ/2023/09/050
Статия 2023
British Food Journal, Bingley, England : Emerald Publishing Limited, 2023., ISSN(печатно) 0007-070X / DOI https://doi.org/10.1108/BFJ-12-2022-1113 / Scopus
Доклад 2022
New Trends in Sustainable Business and Consumption : BASIQ 2022 : 8th International Conference : Conference Proceedings, 25-27 May 2022, Graz, Austria, Bucharest : Bucharest Univ. of Economic Studies Publ. House , 2022, 476-482., ISSN(онлайн) 2457-483X / DOI 10.24818/BASIQ/2022/08/063
Доклад 2022
The Membership of Bulgaria in the European Union: Fourteen Years Later : Twentieth Scientific Conference, 15 October 2021, UNWE - Sofia : Vol. 2, Sofia : Publ. Complex - UNWE, 2, 2022, 23-35., ISSN(печатно) 2815-2727 / Линк
Доклад 2022
New Trends in Sustainable Business and Consumption : BASIQ 2022 : 8th International Conference : Conference Proceedings, 25-27 May 2021, Graz, Austria, Bucharest : Bucharest Univ. of Economic Studies Publ. House, 2022, 583-590., ISSN(онлайн) 2457-483X / DOI 10.24818/BASIQ/2022/08/077
Доклад 2021
New Trends in Sustainable Business and Consumption : BASIQ 2021 : 7th International Conference : Conference Proceedings, 3 - 5 June 2021, University of Foggia - Department of Economics, Italy, Bucharest : Bucharest University of Economic Studies Publ. House, 2021, 519-527., ISSN(онлайн) 2457-483X / DOI 10.24818/BASIQ/2021/07/066
Статия 2021
Yearbook of UNWE, Sofia : Publ. Complex - UNWE, 61, 2021, 2, 75-89., ISSN(печатно) 1312-5486, ISSN(онлайн) 2534-89491 / DOI DOI: https://doi.org/10.37075/YB.2021.2.05
Доклад 2021
Промените в глобалния свят и новите решения : Сборник с доклади от [VІІІ] Международна научна конференция, 30 септ. - 1 окт. 2021 г. : Т. 2 = Changes in the Global World and the New Solutions : Proceedings of the International Scientific Conference, 30 Se, Ruse : Lyuben Karavelov Regional Library - Ruse, 2, 2021, 9-16., ISBN(печатно) 9786197404296
Доклад 2021
Външна търговия и пандемия : Сборник с доклади : Кръгла маса, 2 декември 2020, София : ВУЗФ, 2021, 18-28., ISBN(печатно) 978-619-7622-09-6 / Линк
Преглед на всички публикации