Икономически университет – Варна

ас. д-р Недялка Александрова

ас. д-р Недялка Александрова

ас. д-р Недялка Александрова

402, https://meet.google.com/run-vbab-yfs

0882164574

alexandrova.n@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 402: 08:00-10:00

Вторник, кабинет 402: 08:30-10:30

Дисциплина Курс и Специалност
Международен бизнес Курс 3, МИО (Редовно обучение)
Специфични външнотърговски договори Курс 4, МИО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 127Г Л Международен бизнес 29, 30
Вторник
11:15 13:00 2-220 Л Специфични външнотърговски договори 35, 36
Сряда
13:30 15:00 2-220 У Специфични външнотърговски договори 36
15:15 17:00 2-220 У Специфични външнотърговски договори 35
Вид Година Публикация
Доклад 2022
15 години административно правораздаване в България - проблеми и перспективи : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 15 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 186-194., ISBN(печатно) 978-954-21-1122-1 / DOI 10.36997/PPDD2022.186
Доклад 2021
Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади от Национална научна конференция, 11.05.2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 196-206.
Доклад 2021
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади [от кръгла маса, проведена в ИУ - Варна, 1 октомври 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 146-155.
Статия 2020
Yearbook of UNWE, София Sofia : Publ. Complex - UNWE , 60, 2020, 1, 9 - 19.
Статия 2020
Пари и култура = Money & Culture, София : ВУЗФ, 2020, 3, 85-94.
Статия 2020
Вътрешен одитор, София : Институт на вътрешните одитори в България, 17, 2020, 1, 21 - 26.
Статия 2019
Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс УНСС, 25, 2019, 4, 74-85., ISSN(печатно) 1314-6556, ISSN(онлайн) 2534-8965 / Линк
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящият се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, организирана по повод 95 г. от създаването на катедра „Счетоводна отчетност” при ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, 495 - 508.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 175 - 184.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Сборник доклади от 2-ра национална научна конференция, Варна: Наука и икономика, 2019, 2, 91 - 104.
Преглед на всички публикации